آقای دکتر کامران شیوندی چلیچه

Dr. Kamran Sheivandi

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475876)

19
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی