ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای فریبرز درتاج

Fariborz Dortaj

امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178626)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی فریبرز درتاج در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات فریبرز درتاج در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی، فرآورده ای و توآم بر تقویت حافظه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستاناولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه نظریه پردازش شناختی اطلاعات در یادگیریاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های آموزش در حوزه علمیهاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی دانش ونگرش مدیران مقطع متوسطه شهر یزد نسبت به شرح وظایفشان وارتباط آن با رضایت شغلی آنهانخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان پسردومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری1393
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه هوش معنوی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان های دولتی و غیر دولتی شهرستان ایلام در سال 1390اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
7دریافت فایل PDF مقالهرابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با خشونت زناشوییاولین همایش ملی روانشناسی و خانواده1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه هوش هیجانی والدین و سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شوشتراولین همایش ملی روانشناسی و خانواده1394
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مددکاری گروهی به شیوه شناختی ت رفتاری در توسعه مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتادنهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)1395
10دریافت فایل PDF مقالهتأثیر آموزش تفکر انتقادی بر فرایند مراقبتی بیماران در دانشجویان پرستارینهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)1395
11دریافت فایل PDF مقالهارایه مدلی برای رتبه بندی عملکرد شغلی ماماها در ارایه مراقبت های دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی استان کرماناولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت1395
12دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه بجنوردسومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری1395
13دریافت فایل PDF مقالهارایه الگویی برای روابط بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری جو عاطفی خانوادهچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی1396
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش ترتیب تولد در شکل گیری شخصیت کودکانچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری1396
15دریافت فایل PDF مقالهارایه الگویی برای روابط بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری شکاف نسلیسومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1396
16دریافت فایل PDF مقالهرابطه سلامت روانی-جسمانی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطباییکنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت1396
17دریافت فایل PDF مقالهرابطه هوش معنوی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطباییکنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت1396
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان تاب آوری و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در فرزندان افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان الیگودرزدومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران1397
19دریافت فایل PDF مقالهچگونگی کشف و مدیریت استعدادها ( معرفی نخستین سامانه دانش بنیان هوشمند استعدادیابی کشور )اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد1397
20دریافت فایل PDF مقالهیادگیری زائد در آموزشپنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه1397
21دریافت فایل PDF مقالهآموزش خرد در کلاس درسپنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه1397
22دریافت فایل PDF مقالهیادگیری مغز محور و اهمیت آن در آموزش وپرورشپنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه1397
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر راهبرد آموزشی kwl و راهبرد آموزشی نقشه مفهومی بر انگیزش تحصیلی دانش آموز انپنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه1397
24دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآوردهای در کاهش استرس دانش آموزانپنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه1397
25دریافت فایل PDF مقالهرابطه سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با تاکید بر شکاف نسلیپنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه1397
26دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با تاکید بر جو عاطفی خانوادهپنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه1397
27دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ادراک شایستگی، پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در دختران بر اساس سن ورود به مدرسهسومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی1398
28دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خود شفقت ورزی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه منطقه 8 آموزش و پروش شهر تهرانسومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی1398
29دریافت فایل PDF مقالهچگونه با کیفیت، جذاب و آسان بیاموزیمچهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی1398
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی حافظه ی کاری با درک مطلب خواندن در دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی منطقه1 شهر تهرانچهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی1398
31دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش مسئولیت پذیری بر عزت نفس و خود تنظیمی اثر بخشی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت وذهن آگاهی بر افزایش تحمل آشفتگیچهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی1398

مقالات فریبرز درتاج در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهرابطه صفات شخصیتی و خلاقیتدر نوجوانانفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی1390
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحلهای بایبی و سنتی برخلاقیت و یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علومفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی1392
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطهفصلنامه فناوری آموزش1392
4دریافت فایل PDF مقالهاعتبار سنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملتفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی1393
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارکردهای اجرایی بر پایه اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه پنجم ابتداییفصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی1390
6دریافت فایل PDF مقالهتبیین عوامل روانشناختی و اجتماعی بر نوعدوستی خیرین مدرسه سازفصلنامه روان شناسی تربیتی1395
7دریافت فایل PDF مقالهتدوین مدل علی فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره ی کارشناسیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1394
8دریافت فایل PDF مقالهمدلیابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابعاجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهرانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1395
9دریافت فایل PDF مقالهمدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزش تکلیف،درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیام ها و مفاهیم اقتصادی در کتاب های درسی دوره ابتداییفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین علل سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر در مجروحان جنگیفصلنامه علوم اجتماعی1389
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانش آموزان ایرانیفصلنامه اندازه گیری تربیتی1395
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ویژگی های روان سنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی در دانشجویانفصلنامه اندازه گیری تربیتی1395
14دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی 83 - 1382فصلنامه روان شناسی تربیتی1384
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه نقص ادراک بینایی با اختلال خواندن در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهر کرمانفصلنامه روان شناسی تربیتی1385
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش بهداشت روانی ، آموزشی مهارت های ابراز وجود و آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دوره متوسطه و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلیفصلنامه روان شناسی تربیتی1385
17دریافت فایل PDF مقالهمیزان ثبات مدیریت مدارسفصلنامه روان شناسی تربیتی1385
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی مهارت های مطالعه و یادگیری ریاضی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمانفصلنامه روان شناسی تربیتی1386
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی ادراک از محیط کلاس درس و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایه ی سوم متوسطهفصلنامه روان شناسی تربیتی1389
20دریافت فایل PDF مقالهرابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه ای جهت گیری هدفیفصلنامه روان شناسی تربیتی1392
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلل ورزی دانش آموزانفصلنامه روان شناسی تربیتی1393
22دریافت فایل PDF مقالهرابطه هوش هیجانی بار - آن و مولفه های آن با دینداری نوجوانانفصلنامه روان شناسی تربیتی1395
23دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی حرکتی بر اساس سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنهافصلنامه روانشناسی افراد استثنایی1395
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلیدوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره1391
25دریافت فایل PDF مقالهشاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خود تنظیمی تحصیلی ( ASRL-S)دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره1395
26دریافت فایل PDF مقالهساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ )فصلنامه اندازه گیری تربیتی1389
27دریافت فایل PDF مقالهساخت و استانداردکردن مقیاس خشم چندبعدی دردانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب درسال تحصیلی 87-86فصلنامه اندازه گیری تربیتی1390
28دریافت فایل PDF مقالهنقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در ایرانفصلنامه اندازه گیری تربیتی1392
29دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین ویژگیهای شخصیتی ورویکردهای یادگیری با روشهای سنجش دردانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطباییفصلنامه اندازه گیری تربیتی1392
30دریافت فایل PDF مقالهآزمون کاربرد تحلیل داده های شبکه ای در مطالعات همبودیفصلنامه اندازه گیری تربیتی1393
31دریافت فایل PDF مقالهارایه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازیفصلنامه اندازه گیری تربیتی1393
32دریافت فایل PDF مقالهتدوین یک مدل ساختاری-آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری کشورفصلنامه اندازه گیری تربیتی1394
33دریافت فایل PDF مقالهمدلی ساختاری درباره ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی:تاثیر قد، وزن، شاخص توده ی بدنی، عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن انگارهفصلنامه اندازه گیری تربیتی1394
34دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزانفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی1396
35دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایرانفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی1397
36دریافت فایل PDF مقالهInvestigating validity and reliability and factor analysis of Webster s Wisdom Questionnaire in Iranفصلنامه یادگیری و حافظه1397
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطربفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1397
38دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم افزار چندرسانه ای ساخت نقشه ذهنی بر مهارت های شناختی درس علوم در دانش آموزان دختر پایه هشتمفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1396
39دریافت فایل PDF مقالهنقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشیفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1396
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطهفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1395
41دریافت فایل PDF مقالهرابطه درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشدفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1395
42دریافت فایل PDF مقالهنقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزانفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1394
43دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی امید درمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر قزوینفصلنامه روان شناسی تربیتی1397
44دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش حس عدد بر بهبود مهارت های عدد کودکان در خطر مشکلات ریاضی در دوره پیش دبستانفصلنامه روانشناسی افراد استثنایی1396
45دریافت فایل PDF مقالهتدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی، فعالیت های ارادی و ویژگی های جمعیت شناختیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1397
46دریافت فایل PDF مقالهبرنامه درسی پژوهش محور: ماهیت، ضرورت ها، مولفه ها و راهکارهای تربیتی.فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی1395
47دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدیفصلنامه اندازه گیری تربیتی1397
48دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روان سنجی نسخه کوتاه پرسشنامه هیجانهای پیشرفت در دانشجویانفصلنامه اندازه گیری تربیتی1396
49دریافت فایل PDF مقالهرابطه عوامل مدیریتی با احساس توانمندی روان شناختی در بین کارکنان ناجا: نقش میانجی رضایت شغلیروانشناسی نظامی1394
50دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی امیددرمانی بر سرمایه روانشناختی بیماران مبتلابه دیابت نوع دوفصلنامه پرستاری دیابت زابل1398
51دریافت فایل PDF مقالهطراحی برنامه آموزش مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش آموزان و مقایسه ی اثربخشی آن با روش آموزش سنتیفصلنامه اندازه گیری تربیتی1397
52دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تعلل ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هشتمفصلنامه روان شناسی تربیتی1398
53دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه یازدهمفصلنامه روان شناسی تربیتی1397
54دریافت فایل PDF مقالهویژگی های روان سنجی مقیاس یادگیری خودجهت دهی در دانشجویانمطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1398
55دریافت فایل PDF مقالهساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانانمطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 704 بار

نمودار تولید سالانه مقالات فریبرز درتاج

تماس با فریبرز درتاج


به اشتراک گذاری صفحه فریبرز درتاج

پشتیبانی