آقای دکتر فریبرز درتاج

Dr. Fariborz Dortaj

استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178626)

51
210
36

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی