خانم دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

Dr. Khadijeh Abolmaali

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307714)

9
99
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی