آقای دکتر نعمت الله موسی پور

Dr. Nematollah Mousapour

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (85283)

21
60
1
13
3
7
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو و نماینده هیات موسس انجمن وقف و امور خیر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • اعتبارسنجی برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1390)

تالیفات

 • کتاب آموزش آنلاین (برخط) (ترجمه با همکاری سیده فاطمه شمشیرگران) (پشتیبان) - 1401 - فارسی
 • کتاب کارورزی بالینی در تربیت معلم (با همکاری دکتر نرگس رستگاری) (قم: فانوس اندیشه) - 1401 - فارسی
 • کتاب شرح پریشانی آموزش و برنامه درسی در ایران (تهران: فانوس اندیشه) - 1401 - فارسی
 • کتاب هویت: داشتن یا بودن؟ (با همکاری دکتر مریم نادری) (دانشگاه فرهنگیان) - 1400 - فارسی
 • کتاب درباره روش تحقیق تربیتی (با همکاری دکتر مریم صفرنواده) (قم: بیان روشن) - 1399 - فارسی
 • کتاب برنامه ریزی درسی برای معلمان (بیان روشن) - 1398 - فارسی
 • کتاب مبانی برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی (اشک یاس) - 1397 - فارسی
 • کتاب برنامه ریزی درسی دانشگاهی (با همکاری دکتر کوروش فتحی و دکتر غلامرضا یادگارزاده) (تهران: یادواره کتاب) - 1397 - فارسی
 • کتاب مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه (به نشر) - 1396 - فارسی
 • کتاب طراحی کلان (معماری) برنامه درسی تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران (دانشگاه فرهنگیان (مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی)) - 1395 - فارسی
 • کتاب آموزش علوم انسانی در دانشگاهها (با همکاری دکتر محمود مهرمحمدی) (تهران: موسسه پژوهشی مطالعات فرهنگی) - 1394 - فارسی
 • کتاب درباره تدریس دانشگاهی (تهران: دانشگاه امام صادق ع) - 1392 - فارسی
 • کتاب فرهنگ میان رشته ای در آموزش عالی (ترجمه با همکاری دکتر هدایت الله اعتمادی زاده) (تهران: موسسه پژوهشی مطالعات فرهنگی) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر (1376-1379)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر (1379-1382)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر دفتر نظارت و ارزیابی (1382-1385)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر علمی جشنواره بین المللی فارابی (1387-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (1392-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان (1393-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه علوم تربیتی (1400-1402)