آقای دکتر اباصلت خراسانی

Dr. Abasalt Khorasani

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180751)

64
81
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی