ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای اباصلت خراسانی

Abasalt Khorasani

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180751)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی اباصلت خراسانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

سمتهای علمی و اجرایی اباصلت خراسانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

سمتهای علمی و اجرایی اباصلت خراسانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات اباصلت خراسانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی با بهره وری مطالعه موردی کارکنان دانشگاه تهرانهشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت1389
2دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی اثربخشی اموزشی در سازمان های ایرانی از دیدگاه کارشناسان و مدیراناولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش1389
3دریافت فایل PDF مقالهبازگشت سرمایه، رهیافتی نو در اثربخشی آموزش و پژوهش سازمان‌هااولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش1389
4دریافت فایل PDF مقالهبرر سی موانع جذب دانشجویان نخبه خارجی با تاکید بر سند چشم انداز 1404اولین همایش ملی آموزش در ایران 14041390
5دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی کاربست نظام یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان پیراپزشکیاولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی شایستگی های شغلی و آموزشی مدیران و معاونان شرکت فولاد خوزستان و تدوین نیازهای آموزشی آنها بر اساس مدل استاندارد مهارت (S S)هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی1390
7دریافت فایل PDF مقالهمربی گری (Coaching) در آموزش و بهسازی منابع انسانیهشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی1391
8دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت فولاد خوزستان براساس مدل CIPPهشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی1391
9دریافت فایل PDF مقالهممیزی ارزشیابی آموزش بر اساس معیارهای استاندارد بین المللی 1999:10015دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مولفه های سیاستگذاری و پشتیبانی در پیاده سازی یادگیری از طریق موبایل در شرکت ایران خودرو دیزلنخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت استعداد درشرکت فولاد هرمزگاناولین همایش ملی مدیریت کسب و کار1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی نتایج اعتباریابی مدل تاثیرات آموزش مبتنی بر شایستگی در سازمان های تولیدی، صنعتی کشورکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
13دریافت فایل PDF مقالهاجرای برنامه درسی آموزش الکترونیکی و چالش های آن (مستخرج از پایان نامه)دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
14دریافت فایل PDF مقالهتأملی بر اهمیت کارکرد پژوهشی دانشگاه در روند توسعه علمی و مرجعیت علمیاولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهتأملی در نیازسنجی پژوهشی و جایگاه آن در مدیریت پژوهشی دانشگاهاولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1394
16دریافت فایل PDF مقالهضرورت و اهمیت اینده پژوهی در مدیریت پژوهش های دانشگاهی، رویکردی برای کاربست پژوهش های علوم انسانی در توسعه(چالش ها و فرصت ها)کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی نتایج اعتباریابی مدل تاثیرات آموزش مبتنی برشایستگی درسازمان های تولیدی صنعتی کشوراولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1393
18دریافت فایل PDF مقالهدرآمدی بر مدیریت استعداد (چیستی، تاریخچه، ضرورت و فرایند)اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدلهای نظام مدیریت استعداداولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
20دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ابعاد تربیت شهروندی در کتاب های دوره متوسطه با تأکید بر بعد اقتصادی و ارائه الزامات ارتقای تربیت شهروندیهمایش بین المللی اقتصاد شهری1395
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه براساس مدل انتقال آموزش هالتونچهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1395
22دریافت فایل PDF مقالهامکانسنجی نحوه استقرار مدیریت استعداد در شرکت فولاد هرمزگانچهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1395
23دریافت فایل PDF مقالهاعتباریابی و تحلیل عاملی تاییدی مدل اندازه گیری انتقال آموزش مورد: شرکت ملی گاز ایرانچهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1395
24دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری از فناوری ها و رویکردهای نوین در آموزش و توسعه ی منابع انسانیچهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1395
25دریافت فایل PDF مقالهفرهنگ سازمانی و راهبردهای توسعه اعتماد و ارزش های سازمانیکنفرانس ملی فرهنگ سازمانی1395
26دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استقرار نظام جانشین پروری از جنبه حمایت و هدایت مدیریت ارشد در بانک حکمت ایرانیانسومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران1395
27دریافت فایل PDF مقالهتبیین مبانی نظری توسعه اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
28دریافت فایل PDF مقالهانتقال آموزش به محیط کارپنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران1396
29دریافت فایل PDF مقالهاهمیت آموزش کارکنان در سازمانپنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران1396
30دریافت فایل PDF مقالهدانشگاه ایرانی در تحیر یا تکامل بررسی انتقادی سیاست های شکل گیری و توسعه دانشگاه از منظر ایده دانشگاهاولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی1396
31دریافت فایل PDF مقالهتدریس فناورانه با ادغام فناوری و پداگوژی یک راهنمای عملدوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی1396
32دریافت فایل PDF مقالهاهمیت انتقال آموزش به محیط کار (با تاکید بر مدل انتقال آموزش هالتون)پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1396
33دریافت فایل PDF مقالهبرنامه درسی محیط کار؛ از جریان سازی تا گفتمان سازی آنپنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1396
34دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی براساس مدل توتادواولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بیرونی کیفیت حلقه مفقوده ارزیابی کیفیت و اعتبارسنجی آموزش عالی ایراناولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
36دریافت فایل PDF مقالهاعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه ایراناولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر در بین المللی شدن آموزش عالی ایران با تاکید بر زبان آموزش علم در دانشگاهاولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
38دریافت فایل PDF مقالهتحلیل استراتژیک پردیس 2 دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از مدل SWOTاولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
39دریافت فایل PDF مقالهتدوین و اعتبار سنجی استانداردهای آموزشی سیستم های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر طبقه بندی بلوم- اندرسوناولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
40دریافت فایل PDF مقالهتعالی بخشی فرآیندهای یادگیری و توسعه مبتنی بر گفتمان های برنامه درسی محیط کاراولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
41دریافت فایل PDF مقالهشباهت ها و تفاوت های شرکت های دانش بنیان با مفاهیم مرتبطاولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
42دریافت فایل PDF مقالهشناسایی جنبه های قابل تامل در رویکرد توسعه مجازی منابع انسانیاولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
43دریافت فایل PDF مقالهشناسایی چالش های موجود در شرکت های دانش بنیان در ایران از دیدگاه ذی نفعان دورنی و بیرونی این شرکت هااولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
44دریافت فایل PDF مقالهشناسایی موانع فراروی آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتیاولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
45دریافت فایل PDF مقالهکاربست کانون ارزیابی با رویکرد توسعه در بهسازی منابع انسانی و جایگاه آن در ایراناولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
46دریافت فایل PDF مقالهمنتورینگ مکانیزمی کلیدی در توسعه و بالندگی اعضای هییت علمیاولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان1397
47دریافت فایل PDF مقالههیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی و سیاست گذاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه تصمیم گیراندومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی1397
48دریافت فایل PDF مقالهتوزیع قدرت لازمه سیاست گذاری باز در آموزش عالیدومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی1397
49دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سیاست ها و برنامه های کلان علم و فناوری برنامه پنجم توسعه طرح چند پرسش کلیدیدومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی1397
50دریافت فایل PDF مقالهمتدولوژی نیازسنجی آموزشی کارکنان فنی ادارات کل سازمان انتقال خون ایرانششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1397
51دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کارششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1397
52دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پایایی نمره شایستگی به دست آمده از رزومه ویدئویی با استفاده از نظریه تعمیم پذیریدومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری1398
53دریافت فایل PDF مقالهویدیوی تعاملی، ابزاری نوین برای ارائه آموزش الکترونیکی اثربخشهفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1398
54دریافت فایل PDF مقالهشناسایی چالش ها و موانع مرتبط با بستر سازمانی در بهره برداری موفق از فن آوری کانون توسعه ایهفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1398
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان های برتر ایران از منظر آموزش و توسعه استراتژیکهفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1398
56دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ابعاد پداگوژیکی بکارگیری ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه ای منابع انسانی آموزش عالی و مداومهفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1398
57دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع انسانی در عصر کلان داده هاهفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی1398

مقالات اباصلت خراسانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تدوین مدلی برای بررسی کیفیت دانشگاه های دولتی ایران براساس مدلهای رایج کیفیت رویکردسیستمیفصلنامه آموزش مهندسی ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهتدوین راهبردهای آموزشی سازمان PMO باتوجه به استاندارد بین المللی ایزو 10015فصلنامه آموزش مهندسی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت مهندسی براساس الگوی بازگشت سرمایهفصلنامه آموزش مهندسی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثربخشی آموزشهای مهارت محور دربخش صنعتفصلنامه آموزش مهندسی ایران1392
5دریافت فایل PDF مقالهعلل گرایش به آموزش در خانه از نظر والدین کودکان آموزش دیده در خانه: مطالعه کیفی تجربیات والدینفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت موجود شایستگی مدیران گروههای آموزشی و ارزیابی شایستگی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه شهید بهشتیفصلنامه پیام فرهیختگان1395
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار دردانشگاه هوایی شهید ستاریفصلنامه مطالعات منابع انسانی1394
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثربخشی آموزش های سازمانی برای اجرای مدیریت پروژه در شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر چهار حوزه: مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانیفصلنامه آموزش مهندسی ایران1394
9دریافت فایل PDF مقالهنقش انگیزش شغلی در یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در راستای بهبود عملکرد اقتصادی کارکنان شهرداریفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1396
10دریافت فایل PDF مقالهالگوی توسعه حرفهای معلمان ابتدایی: مطالعه موردی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی شهر تهرانفصلنامه روانشناسی افراد استثنایی1396
11دریافت فایل PDF مقالهThe Outcomes of Faculty Development Based on Evolution and Ennovation Program of Medical Education (Qualitative Research)فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت1395
12دریافت فایل PDF مقالهنقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمانفصلنامه مطالعات منابع انسانی1396
13دریافت فایل PDF مقالهنیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارتفصلنامه پژوهشنامه بیمه1391
14دریافت فایل PDF مقالهسیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایرانفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1397
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایس های کیفیت برنامه درسی برخی دانشگا ههای دولتی بر مبنای دیدگاه اعضای هیا تعلمیفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تجربه رایانهای بر پذیرش فناوری بر اساس مدل پذیرش فناوریفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1393
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سبک های مدیریت مدیران دبیرستان های عادی ، نمونه دولتی ،غیرانتفاعی و تیزهوشان پسرانه شهر تهرانفصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی1395
18دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی عوامل موثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس افزار دانشگاه شهید بهشتی تهرانفصلنامه فناوری آموزش1397
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی چالش های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)فصلنامه فناوری آموزش1395
20دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اعتبارسنجی عوامل موثر بر استقرار الگوی برنامه ریزی درسی محیط کار با تاکید بر پیامدهای توسعه اقتصادیفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1397
21دریافت فایل PDF مقالهدست یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص ها)فصلنامه فناوری آموزش1398
22دریافت فایل PDF مقالهتبیین پیامدهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایرانفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1396
23دریافت فایل PDF مقالهمفهوم پردازی گفتمان برنامه درسی محیط کار؛ گفتمان نو ظهور یا مغفولفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1396
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه بهره گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی دانشگاه هادوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی1395
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1238 بار

نمودار سالانه مقالات اباصلت خراسانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با اباصلت خراسانی


به اشتراک گذاری صفحه اباصلت خراسانی

پشتیبانی