آقای دکتر مهدی خیراندیش

Dr. Mehdi Kheirandish

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176108)

30
75

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی