آقای دکتر غلامرضا طالقانی

Dr. Gholamreza Taleghani

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181780)

33
40
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی