آقای دکتر محمد علی سرلک

Dr. Mohammad Ali Sarlak

استاد دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184577)

23
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی