ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علیرضا موغلی

Alireza Moogheli

استاد دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184585)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا موغلی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه پیام نور

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا موغلی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات علیرضا موغلی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالههوش رقابتی و موضوعات مرتبط با آنچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه فرایند مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیرازاولین همایش ملی مدیریت1389
3دریافت فایل PDF مقالهمروری بر عوامل موثر بر کیفیت پیشنهادها در دانشگاه علوم پزشکی شیرازاولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی1389
4دریافت فایل PDF مقالهکار آفرینی پاسخی به ناکار آمدی بوروکراسی در اشتغال زاییاولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر کیفیت پیشنهادهای ارائه شده در نظام پیشنهادها توسط کارکنان شاغل در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیرازاولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها1390
6دریافت فایل PDF مقالهرابطه اخلاق سازمانی 1 با چابکی سازمانی مطالعه موردی کارکنان بانک های دولتی شهرستان فراشبند استان فارساولین همایش ملی مدیریت کسب و کار1392
7دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین ابعاد یادگیری سازمانی و عملکرد کارکنان مطالعه موردی ادارات دولتی شهرستان داراباولین همایش ملی مدیریت کسب و کار1392
8دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت منابع انسانی باتاکید برعدالت سازمانی درکیفیت خدمات کارکناناولین همایش ملی مدیریت کسب و کار1392
9دریافت فایل PDF مقالهراهکارها ی افزایش خشنودی شغلی پرستاران بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر شیراز در زمستان 1391دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش نوآوری و خلاقیت درکارآفرینیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
11دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری مدیریت فناوری اطلاعات در توسعه درون زای بخش کشاورزیاولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی1393
12دریافت فایل PDF مقالهضرورت به کارگیری مدیریت دانش در توسعه منابع انسانیاولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نورآباد ممسنینخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین جو سکوت ادراک شده، رفتار سکوت کارمند و نگرش های شغلینخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه1393
15دریافت فایل PDF مقالهتاب آوری ضرورت کارآفرینی: بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کارآفرینینخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین توانمندی کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دفتر اسنادپزشکی تامین اجتماعی فارس سال 93نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نظام مدیریت استعداد بر جانشین پروری در سازمان های دولتی شهر شیرازسومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1393
18دریافت فایل PDF مقالهمدیریت استعداد در سازمان هاهمایش بین المللی مدیریت1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان نورآباد ممسنیهمایش بین المللی مدیریت1393
20دریافت فایل PDF مقالهفرهنگ سازمانی جهادی در مدیریت جهادیهمایش بین المللی مدیریت1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران بر رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه موردی شهرداری تهرانهمایش بین المللی مدیریت1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر مدیریت ارتباط با مشتریهمایش بین المللی مدیریت1393
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در یک شرکت دانش بنیان در حوزه پتروشیمیهمایش بین المللی مدیریت1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سبک های رهبری بر انگیزش کارکنان مطالعه موردی: شعب موسسه اعتباری ثامن استان فارسهمایش بین المللی مدیریت1393
25دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی مدیریت منابع انسانی در تحول سازمانی، مطالعه موردی سازمان آموزش و پرورش شهرستان ممسنیاولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان گراش در سال 1393اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد1394
27دریافت فایل PDF مقالهنقشفرهنگسازمانی در بهبود عملکرد سازماناولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد1394
28دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانشو خلاقیت و نقشآن ها در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای سازماناولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد1394
29دریافت فایل PDF مقالهتکنیکهای مدیریت دانش و عملکرد نوآوری سازماناولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد1394
30دریافت فایل PDF مقالهنقش رهبری دانش محور در اقدامات مدیریت دانشاولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد1394
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه کارافرینی وعملکرد کارکنان با اثربخشی سازمانی در دانشگاه هایشهرستان جهرمدومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد1393
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری منابع انسانی درتوسعه پایدار کشاورزیاولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع1393
33دریافت فایل PDF مقالهنقش رهبری دانش و آموزش های ضمن خدمت بر بهبود اثربخشی سازمانیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
34دریافت فایل PDF مقالهنقش هوش معنوی و وجدان کاری در بهبود بهره وری نیروی انسانیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
35دریافت فایل PDF مقالهنقش حمایت سازمانی ادراک شده در افزایش تعهد سازمانی در میان پرستاران بیمارستان های خصوصی و دولتیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
36دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نقش رهبری معنوی در افزایش توانمندسازی کارکناندومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
37دریافت فایل PDF مقالهنقش جو اخلاقی در رضایت شغلی کارکنان بخش خدمات دولتیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
38دریافت فایل PDF مقالهنقش اعتیاد به کار در کیفیت زندگی کارکنان با تاکید بر مدل مفهومی وار و شربورندومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
39دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع انسانی الکترونیکیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
40دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نقش ویژگی شخصیتی در رضایت شغلی کارکناندومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
41دریافت فایل PDF مقالهاثرساختار و استراتژی سازمانی بر بهره وری کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش مورد مطالعه: ثبت احوال فارسدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
42دریافت فایل PDF مقالهنقش ویژگی های شخصیتی (درون گرا و برون گرا) در کاربست سبک های مذاکره توسط مدیراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
43دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مفهوم سلامت سازمانی با تاکید بر الگوی هوی و فیلدمندومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
44دریافت فایل PDF مقالهتعیین رابطه ی بین سبک های رهبری با مسائل روانشناختی کارکناندومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی1394
45دریافت فایل PDF مقالهمروری بر استراتژی های حل تعارض در سازمانکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
46دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی درگیری شغلی مدیران و معاونان دانشگاه های شیراز بر اساس سرمایه روانشناختی و منبع کنترلچهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک1394
47دریافت فایل PDF مقالهموانع پیاده سازی دولت الکترونیکاولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت1394
48دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تغییر در سازمان های دولتیاولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت1394
49دریافت فایل PDF مقالهخدمات دولت الکترونیکاولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت1394
50دریافت فایل PDF مقالهارتباط مدیریت دانش با مدیریت تغییر در سازماناولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت1394
51دریافت فایل PDF مقالهدولت الکترونیک و رسیدگی به شکایات مردمی در وب سایت های دولتیاولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت1394
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استقلال تیم بر میزان مشارکت کارکنان و اثر بخشی سازمانیاولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت1394
53دریافت فایل PDF مقالهویژگی شغلی (تنوع مهارت، اهمیت، هویت ، استقلال و بازخورد) و رضایت شغلیکنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی1394
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش الکترونیکی بر دانش، دانش آموزان در خصوص پیشگیری از پوکی استخواندومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 211394
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانیمطالعه موردی: ادارات دولتی شهر شیرازکنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی1394
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مؤثر برموفقیت زنان کارآفرینهمایش ملی پژوهش های علوم مدیریت 1394
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین بیعدالتی سازمانی ادراک شده، حمایت سازمانی و وفاداری سازمانی ادراک شده در بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان شهید فقیهی شیرازهمایش ملی پژوهش های علوم مدیریت 1394
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآمدی گردش شغلی و رابطه آن با اعتمادسازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی مطالعه موردی: کارکنان شرکت آبفای شیرازهمایش ملی پژوهش های علوم مدیریت 1394
59دریافت فایل PDF مقالهعارضه یابی فرهنگ سازمانی سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) و پیشنهاد راهکارهای بهبود در شرکت برق منطقه ای فارسکنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی1394
60دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاریاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
61دریافت فایل PDF مقالهیادگیری سازمانی،سازمان یادگیرنده و یاددهندهاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه تصمیم گیری مشارکتی با عملکرد شغلیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت دانش و سلامت سازمانیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
64دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ابعاد ویژگی شغلیکنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی1394
65دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی بین پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت با رابطه فرهنگ سازمانی در شهر شیرازدومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه1394
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر چابکی نیروی کار بر تبلیغات شفاهی توسط مشتریانسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
67دریافت فایل PDF مقالهرابط تعهد سازمانی و استرس شغلی با رضایت شغلی کارکنان پالایشگاه نفت آبادانسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه دینداری و رضایت شغلی بر رفتار شهروند سازمانی (مطالعه موردی: دبیران مدارس ناحیه 1 شیراز)اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران1394
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانها (مطالعه موردی اداره بهزیستی شهرستان سپیدان)اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران1394
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با مدیریت استعدادکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
71دریافت فایل PDF مقالهرابطهی شایسته سالاری با نوآوری و تحول سازمانیششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
72دریافت فایل PDF مقالهدانش گرایی و تحول سازمانیششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
73دریافت فایل PDF مقالهرابطه ادراک از بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک توسط کارکناندومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1394
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگی های شغلی (تنوع مهارت، اهمیت، هویت، استقلال و بازخورد) و انگیزش شغلیدومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1394
75دریافت فایل PDF مقالهابزارهای رضایت شغلی کارکنان و تأثیر رضایت شغلی بر بهره وری در سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک شیرازدومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1394
76دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش و آموزش الکترونیکینخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران1394
77دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی عوامل موثربر انگیزه کارکنان برای ادامه بکار با استفاده از روش دیمتل (مطالعه موردی : در کارخانه سیمان لامرد)اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
78دریافت فایل PDF مقالهارتباط میان فراموشی سازمانی عامدانه و نوآوری سازمانی با اثر میانجی قابلیت یادگیری سازمانینخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
79دریافت فایل PDF مقالهنقش کیفیت زندگی کاری در جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکناندومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1394
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه مشارکت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی با نقش واسط رسانه های اجتماعیچهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
81دریافت فایل PDF مقالهشناخت چالش های دو اصل شایسته گزینی و شایسته پروری در نظام شایسته سالاری در سطح مدیران و کارکنانکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
82دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت فناوری اطلاعات بر هوش تجاری با نقش واسطه ای چابکی سازمان دربیمارستان شهیدچمران شیرازکنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری1396
83دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع انسانی الکترونیک و اثر بخشی منابع انسانیدومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه1396
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد نظام آموزش عالی در زمینه افزایش گرایش های کارآفرینیدومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه1396
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و بهبود محیط کسب و کار با رویکرد فناوری اطلاعات مطالعه موردی: ادارات دولتی شهر شیرازپنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار1397
86دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی انگیزش شغلی و تعهد سازمانی بر اساس سبک های مدیریتی مطالعه موردی: کارکنان ادارات دولتی شهر فراشبندپنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار1397
87دریافت فایل PDF مقالهسنجش رابطه بین مدیریت تحول گرا، فرآیند نوآوری و عملکرد بهره وری (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شهر شیراز)پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
88دریافت فایل PDF مقالهافسردگی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستانپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
89دریافت فایل PDF مقالهرشد شغلی و تعهد سازمانی کارکنانپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
90دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی مشتریان با بررسی متغیر کیفیت خدماتدومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی1397
91دریافت فایل PDF مقالهنقش واسطه ای فضیلت سازمانی در رابطه ی بین رهبری اخلاقی با عملکرد سازمانی مدیراندومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی1397
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مدیریت محلی در توانمندسازی زنان و توسعه اقتصادی نواحی روستایی شهرستان هاسومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار1397
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه ارتباط دلبستگی شغلی و فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران عادی کار و اقماری کار شاغل در بیمارستان های منطقه عسلویهکنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد1397
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت منابع انسانی بر نظام عملکرد نوآورانه ( مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر شیراز)سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه1397
95دریافت فایل PDF مقالهخلاقیت سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکناندومین کـنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی1397
96دریافت فایل PDF مقالهراهنمای تدوین اصل مقاله تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانیدومین کـنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی1397
97دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی مشتریان با بررسی متغیر کیفیت خدماتاولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی1397
98دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هوشمندسازی سازمانی بر چابکی سازمان با نقش واسطه ای سبک های رهبریدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری1397
99دریافت فایل PDF مقالهنقش معنویت در محیط کار در رابطه بین فرسودگی و بهره وری کارکناندومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری1397
100دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی کارافرینی رانتی با تکیه بر درامدهای نفتی در ایراندومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری1397
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با تمرکز بر نقش واسطه ای شادی در محیط کاردومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری1397
102دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیک بر اساس مدل دیویس (بانک کشاورزی استان ک و ب)دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری1397
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگی های شغل با میزان رضایت شغلی کارکناندومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری1397
104دریافت فایل PDF مقالهایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق توسعه منابع انسانیدومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع1397
105دریافت فایل PDF مقالهافسردگی کارکنان کیفیت خدماتدومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع1397
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تعهد کاری مدیران و اشتیاق شغلی کارکنان بر مسیولیت اجتماعی سازمانی (مورد مطالعه: بیمارستان ابوعلی سینا)چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت1397
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانهای دولتیدومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی1397
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل ارتقا تعهد سازمانی نیروهای انسانیچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1397
109دریافت فایل PDF مقالهدوسوتوانی کیفیت، استراتژی های رقابتی و عملکرد مالیچهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار1397
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش محیط در ایجاد فرهنگ نوآوری و تاثیر آن بر نوآوری بازاریابی، نوآوری محصول و عملکرد بازارچهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار1397
111دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل اکوسیستم کسب و کار الکترونیکی متناسب با صنعت بانکداریچهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار1397
112دریافت فایل PDF مقالهمسیر شغلی و چابکی سازمانی و یادگیری سازمانی در آموزش و پرورشچهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش1397
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان شرکت نفت زاگرس جنوبیدومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق1397
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین ابعاد رهبری تحول آفرین با اشتراک دانش کارکنان شرکت برق منطقه ای فارسدومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق1397
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل سازمانی موثر بر اخلاق کار اسلامی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان فارس)دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق1397
116دریافت فایل PDF مقالهتاثیر چرخش شغلی در بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان تامین اجتماعیچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار1397
117دریافت فایل PDF مقالهتاب آوری و امنیت شغلی و سلامت روان کارکنانچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه1398
118دریافت فایل PDF مقالهارائه چارچوب ارتقاء سطح پاسخگویی عمومی در سازمانهای دولتیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری1398
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نیازهای روانشناختی بر فعالیت های برند سازی بر هویت برند (مورد مطالعه: کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهرداری منطقه 6 و11شیراز)ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار1398
120دریافت فایل PDF مقالهمدیریت داده ها و مدیریت منابع انسانی در شرایط پیش از بحران (بلایای طبیعی)دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی1398
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری شبکه های اجتماعی بر عملکرد بیمه با نقش تعدیلگر مهارت های اجتماعی و شدت رقابت (مورد مطالعه :بیمه کارآفرین شهر شیراز)سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی1398
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نقش ارتباطی مدیریت سبز بر توسعه سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان ممسنیهفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1398
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بودجه مشارکتی و عملکرد مالی در مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی شهرستان کازرونهفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1398
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه استراتژی و رفتارهای انحرافی در شهرداری مرودشتهفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1398
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمدهفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1398
126دریافت فایل PDF مقالهتوانایی تاثیر تکنیکی رهبران بر نوآوری با نقش میانجی یادگیری کارکنا ن تامین اجتماعی شهر شیرازچهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران1399
127دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل مفهومی رفتار فعالانه در نظریه پردازی مدیریت استعدادچهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران1399
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری شبکه های اجتماعی بر عملکرد بیمه با نقش تعدیلگر مهارت های اجتماعی و شدت رقابت (مورد مطالعه : بیمه کارآفرین شهر شیراز)چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران1399
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مولفه های مدیریت استعداد بر امنیت شغلیچهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران1399
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مولفه های انگیزشی شبکه های اجتماعی بر یادگیری الکترونیک ( مورد مطالعه : موسسه سپنتا )چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران1399
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از شبکه اجتماعی بر کنتر ل فساد با نق ش تعدیلگر فرهنگ سهل و سختچهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران1399
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سیاست سبز بر مدیریت زنجیره تامین پایدارچهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران1399
133دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تصویر سازمانی بر وفاداری سازمانی با نقش میانجی جاذبه سازمانی آموزش و پرورش شهر شیرازکنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام1399
134دریافت فایل PDF مقالهالگوی جانشین پروری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانپنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری1398
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای اهداف موجود و مورد انتظار دانشگاه از دیدگاه دانشجویان و اعضای هییت علمیاولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت1396
136دریافت فایل PDF مقالهکارآفررینی کودک، آخرین راه نجاتکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1395
137دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش سازمانیکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
138دریافت فایل PDF مقالهبیومتریک و بانکداری الکترونیکدومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 211394
139دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت و سازمان در پدیدآوردن خلاقیت و نوآوریدومین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور با رویکرد نسل چهارم تحقیق و توسعه1392

مقالات علیرضا موغلی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهدستیاران بالینی، معلمان بیمارستانی ضرورت آموزش و توانمندسازی مهارتهای یاددهی- یادگیریمجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی1392
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیرازمجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی1394
3دریافت فایل PDF مقالهتبیین شایستگی های منابع انسانی در شرکت ملی پتروشیمی ایرانپژوهش نامه مدیریت تحول1393
4دریافت فایل PDF مقالهرهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن (MLQ):فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1383
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازمان مربی گرافصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1392
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تبیین مدل هویت یابی سازمانی (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی1392
7دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی سازمان پروژهمحور مبتنی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: جهاددانشگاهی استان فارس)فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی1394
8دریافت فایل PDF مقالهارایه الگوی سه لایه ای امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش با استفاده ازروش فراترکیب (رویکرد یکپارچه)فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی1394
9دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل سازمان جهادیفصلنامه مدیریت سازمان های دولتی1395
10دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل اهمال کاری سازمانی در سازمان های دولتی ایران (مورد مطالعه: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران)فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی1397
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی میزان مهارت های افزایش دهنده ی گرایش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه دانشگاههای شهر شیراز)پژوهشهای مدیریت عمومی1397
12دریافت فایل PDF مقالهرویکرد همراستایی راهبردی و بلوغ متوازن در استقرار اثربخش مدیریت دانشپژوهشهای مدیریت عمومی1395
13دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامیفصلنامه مدیریت اسلامی1397
14دریافت فایل PDF مقالهچارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگریفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی1395
15دریافت فایل PDF مقالهچارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگریپژوهش های مدیریت منابع انسانی1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدل سازمان تحول گرا در سازمان آموزش و پرورش(مطالعه ی آموزش و پرورش استان فارس)پژوهشهای مدیریت عمومی1395
17دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی علل رفتار نابهنجار سازمانیپژوهشهای مدیریت عمومی1398
18دریافت فایل PDF مقالهتبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور با رویکرد نظریه داده بنیادفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1325 بار

نمودار سالانه مقالات علیرضا موغلی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با علیرضا موغلی


به اشتراک گذاری صفحه علیرضا موغلی

پشتیبانی