پایش علمی در استان فارس

جدیدترین مقالات استان فارس
ارتباط بین تربیت بدنی و بهداشت روانی در کودکان و نوجوانانتحلیل رنگ قرمز و آبی و چگونگی استفاده از آن در فضای سنتی حاکم بر جامعه ایرانیکارکردهای اجتماعی موسیقی ایرانی و عربی در قرون نخستین اسلامی(دوران گذار)تحلیل پرسش ها، پاسخ ها و دلایل مشارکت کاربران در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت در حوزه COVID-۱۹بررسی و تحلیل عملکرد بهینه و مطلوب یک سیستم فتوولتائیک با بهره بردن از ویژگی ردیابی نقطه حداکثر توانمنابع آبی جمهوری اسلامی ایران و راهکار سازگاری آن با تغییرات اقلیمی با رویکرد توسعه پایداربررسی آسایش حرارتی و میزان صرفه جویی در انرژ ی هنگام ادغام مواد تغییر فاز دهنده (PCM) در جداره های ساختمانی: مقاله مروریسهم معماری در پایداری شهری و راهکارهای تداوم آنجایگاه فضای عبادی - مذهبی در نظام معماری خانه زرتشتی با تاکید بر مبانی اعتقادی زرتشتیان (نمونه مورد مطالعه: خانههای زرتشتی نشین یزد )بررسی نقش سازگاری فضا در ارتقا کارایی عملکردی مدارس نمونه موردی (مدرسه مروی ،البرز ،فیروز بهرام)فرآیندهای داده کاوی، کاربردها و چالش های IOTبررسی عددی سه بعدی تاثیر انفجار در یک تونل بر تونل مجاوردرس پژوهی و ارتباط آن با مهارت های تدریس فرهنگیان در مدارساهمیت توسعه مهارت های فردی و اجتماعی در دانش آموزانبررسی واکنش تکامل هیدروژن (HER) پوشش آلیاژی نیکل-مس-آهن به عنوان یک الکتروکاتالیست کارآمدتجلی بصری پیرزن حاجب در نگاره های خسرو و شیرین دوره قاجار
کنفرانس های استان فارس
شهرداری های استان فارس
مراکز علمی استان فارس
نشست های استان فارس