خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,228
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 130
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 10
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 54 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

بررسی تغییرات همودینامیک پس از تزریق محلول بی حسی مپیواکائین هیدروکلراید ۳ درصد با محلول پریلوکائین ۳ درصد + فلی پرسین نوشته احسان علی آبادی و حمیدرضا افتخاریانCross Cultural Adaptation and Psychometric Evaluation of the Persian Version of Teachers Stress Inventory نوشته Soheila KhodakarimEvaluation of bullying and cyber victimization in adolescents نوشته Sara DehbozorgiAn assessment of m-health effect on COVID-۱۹ management using PLS modeling approach نوشته Azita YazdaniIntra Sector Policy Interventions for Improvement of Iranian Health Financing System نوشته Peivand BastaniEpidemiological Survey on the Status of Obsessive-compulsive Disorder among School-age Children in Iran نوشته Reza Tabrizi و Tayebeh RakhshaniWater Quality Assessment of Dorudzan Reservoir(Shiraz) for Drinking and Irrigation Uses نوشته Esmaeel ShahsavaniApplication of Electrocoagulation Process for Reactive Red ۱۹۸ Dye Removal from the Aqueous Solution نوشته Mansooreh Dehghani و Amir AnushiravaniMaternal Risk Factors Associated with Low Birth Weight نوشته Victoria Momenabadi و Mohammad Hossein KavehSocio-Cultural and Economic Factors Influencing Fertility Behavior in Staffs Working in Health Centers in Juybar, Iran: A Cross-Sectional Study نوشته Leila DehghaniStaff Awareness, Attitudes, and Skills toward Radio Frequency Identification Adoption in Medical Laboratories نوشته Peivand Bastani و Ali Reza Yusefi و Somayeh Alipoori و Aida PajooheshNurses Communication Skills Training and Its Effect on Patients’ Satisfaction in Teaching Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences نوشته Parnian Nikmanesh و Ali Reza YusefiAn Evaluation of Irrational Drug Consumption in Shiraz Households in ۲۰۱۹ نوشته Zahra Kavousi و Shima Bordbar و Saeideh Negahdari و Mostafa Ghaeminia و Seyede Neda ShahghasemiUnderstanding the Role of Job Stress in Safety Climate in a Dairy Industry using Structural Equation Modeling نوشته Hamidreza MokaramiThe Satisfaction Evaluation of Nutrition Unit in the Largest Teaching Hospital in South of Iran Using Satisfaction Index نوشته Seyyed Koosha Mirmasoudi و Peivand Bastani و Mahdi KhansalarEvaluation of Managerial Skills among Pharmacists in South of Iran نوشته Peivand Bastani و Khosro Keshavarz و Maryam Mahmoudi Mehr و Alireza Yousefi و Najmeh BordbarJob Burnout Status andAnd its Relationship with Resilience Level of Healthcare Workers during Covid-۱۹ Pandemic: A Case of Southern Iran نوشته Shima BordbarWorkload status and its relationship with job stress in nurses during the COVID-۱۹ pandemic نوشته Shima Bordbar و Zahra Kavosiتاثیر آوای قرآن کریم بر کیفیت خواب سالمندان : مروری ساده نوشته زهرا رضایی جلیانیاهمیت ایمنی بیمار در خدمات پرستاری نوشته مهسا مریمی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

تاکنون 31 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس به صورت زیر است:
همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیتسومین کنگره مطالعات اجتماعی سلامتسومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایراناولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهیسمینار ملانومدومین کنگره بین المللی سلامت برای صلحهمایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانیدهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش روهشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنانچهارمین همایش بین المللی سیره نبوی در طبدوازدهمین کنگره سالیانه کولورکتالاولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژیهشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشییازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخلات پیچیده قلبینهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش روهشتمین کنگره بین المللی سوختگیدومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامتسومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیرازهفتمین سمینار بین المللی سلامت زنانبیست و ششمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازسمینار تازه های آموزشی تالاسمییازدهمین کنگره سالیانه کولورکتالسومین همایش مداخلات پیچیده قلبیهشتمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروقاولین کنگره بین المللی علوم اعصاب (نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغزی)دومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمیکنگره بین المللی سلامت برای صلحهشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی چالش ها و راهکارهای پیش روهفتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشیکنگره بین المللی جراحی سرطان شیرازاولین کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

تاکنون 4 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: