آقای دکتر یحیی امام

Dr. Yahya Emam

استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180776)

96
105
1
2
64

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
  • عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی