ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای یوسف سهرابی

Yousef Sohrabi

دانشیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185678)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار دانشگاه کردستان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی یوسف سهرابی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشگاه کردستان

سمتهای علمی و اجرایی یوسف سهرابی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات یوسف سهرابی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر رقابت سلمه تره (Chenopodium album L) بر شاخص های رشد چغندر قندسومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)1387
2دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی روی کارآیی مصرف آب چند رقم چغندر قندسومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)1387
3دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی روی رشد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum(moldavica. Lاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
4دریافت فایل PDF مقالهتغییرات غلظت کربوهیدرات های محلول ساقه در اکوتیپ های گندم سرداری تحت شذت های مختلف تنش خشکیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکودهای بیولوژیک برفتوسنتز و رشد گیاه داروئی ریحان (Ocimum basilicumیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز و قندهای محلول در گیاه ذرت(Zea maysL) تحت تنش خشکیدومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1392
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد قارج مایکوریزا بر صفات پرولین،قندهای محلول،آنزیم پراکسیداز و عملکرد دانه ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکیدومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1392
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیرکودهای زیستی(بیولوژیک) و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم نخود (.Cicer arietinum l) تحت شرایط دیم در منطقه کردستاندومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (پیروز و ILC-482) تحت شرایط دیمدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
10دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات فیزیولوژیک ذرت(Zea mays L) تحت شرایط تنش خشکیاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدان و پرولین در گیاه ذرت (Zea mays L) تحت تنش خشکیاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ مایکوریزا روی برخی صفات مورفولوژیکی،وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکیاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
13دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و برخی از اجزای عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکیاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر منابع کودی نیتروژن(شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) و ریزمغذی آهن بر خصوصیات مرفولوژیک علوفه ی ذرت (Zea mays L)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ مایکوریزا و تنش خشکی روی آنزیم های آنتی اکسیدانت و برخی صفات رویشی ذرتاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ مایکوریزا روی برخی از اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت تحت تنش خشکیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کیفی ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط تنش خشکیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تنش خشکیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر منابع کودی نیتروژن(شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) و ریزمغذی آهن بر خصوصیات کیفی علوفه ی ذرت(zea mays L.)اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مایکوریزا بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه مرزه (Satureja hortensis L) تحت شرایط تنش خشکیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
21دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای زیستی و شیمیایی و علفهای هرز بر صفات مورفولوژیک نخود دیماولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای زیستی و شیمیایی و علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیماولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دورههای مختلف کنترل علفهای هرز بر صفات مورفولوژیک نخوداولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی دورههای مختلف کنترل علفهای هرز بر روی صفات کیفی دانه نخودCicer arietinumاولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1394
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر قارچ میکوریزا بر کربوهیدراتهای محلول، پرولین، پایداری غشاء، اسانس و عملکرد اسانس بر گیاه دارویی مرزه تحت تاثیر تنش خشکیچهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
26دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه چند رقم کلزاچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
27دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام کلزای زمستانه در کرمانشاهچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
28دریافت فایل PDF مقالهطراحی پایدار ساز سیستم قدرت بر اساس جایابی قطبپانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1391

مقالات یوسف سهرابی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
2دریافت فایل PDF مقالهاثر دو گونه قارچ میکوریزا و سطوح مختلف اسیدهیومیک و کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
3دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (.Helianthus annuus L)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ بذر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانهدوفصلنامه پژوهش های گندم1397
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه ذرت (.Zea mays L) تحت خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
6دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر چند گونه قارچ مایکوریزا بر رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 107 بار

نمودار تولید سالانه مقالات یوسف سهرابی

تماس با یوسف سهرابی

شماره تلفن: 087-33660065

به اشتراک گذاری صفحه یوسف سهرابی

پشتیبانی