ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای غلامحسن رنجبر

Gholamhosein Ranjbar

معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182402)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو کمیته علمی - هیات داوران
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی غلامحسن رنجبر در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو کمیته علمی - هیات داوراناولین همایش ملی شورورزی

مقالات غلامحسن رنجبر در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارقام تجاری و لاین های امید بخش گندم در مناطق شور استان یزددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
2دریافت فایل PDF مقالهارزیای ارقام یونجه گرمسیری از لحاظ تولید علوفه و میزان نیتروژن در چین های مختلفدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهبازیابی اثرات تنش شوری با استفاده از سالیسیلیک اسید در جواولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه عملکرد ارقام امیدبخش جو بدون پوشینه در یزدنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر رشد و عملکرد پنبه در مراحل مختلف نمونهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و تاثیر نوع و مقدار نمک بکار رفته بر ارقام پنبهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
7دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکرد ارقام و لاین های گندم در محیط شور و غیر شورنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری لاین ها و ارقام گندم نان، دوروم و تریتیکاله در شرایط مزرعهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین دوره بحرانی حساسیت به شوری دو رقم گندم ناننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه تحمل به شوری پنج رقم گندم ناننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه تحمل به شوری گندم در مرحله جوانه زنینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری لاین ها و ارقام گندم نان، دوروم و تریتیکاله در مرحله جوانه زنی و رشد رویشینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های گندم تحت تنش شوری در استان گلستاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
14دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش رطوبت بر عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب دو رقم ارزندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
15دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت در ارقام مختلف کلزا جهت مقابله با سرمازدگی در شرایط آب و هوائی یزددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
16دریافت فایل PDF مقالهارقام گندم: متحمل به شوری یا مناسب شرایط شور هر منطقه سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری روناس با دو روش کاشت با استفاده از مدل های تجربیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری بر غلظت سدیم و پتاسیم اندام هوایی در سورگوم زراعی و وحشی ( قیاق)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
19دریافت فایل PDF مقالهشورورزی: فناوری اقتصادی استفاده پایدار از منابع آب بسیار شوردومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
20دریافت فایل PDF مقالهواکنش سورگوم و قیاق به تنش شوریپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد، محتوی خاکستر و عناصر اندام هوایی دو گونه سالیکورنیا در شرایط آبیاری با آب خلیج فارسپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
22دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده از آب دریا در تولید گیاهان شورزیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
23دریافت فایل PDF مقالهپایش رطوبت و شوری خاک مزرعه جو تحت تاثیر آبیاری با آب شور و غیرشورسومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
24دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده از قیاق به منظور تولید علوفه در اراضی شور مناطق خشک و نیمه خشکاولین همایش ملی شورورزی1396
25دریافت فایل PDF مقالهبهبود جوانه زنی سالیکورنیا با پیش تیمار جیبرلیک اسید در سطوح مختلف شوری آب دریااولین همایش ملی شورورزی1396
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سه گونه سالیکورنیا با استفاده از درصدهای مختلف شوری آب دریااولین همایش ملی شورورزی1396
27دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی با آب دریااولین همایش ملی شورورزی1396
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیش تیمارهای بذر و بستر کاشت بر میزان سبز شدن بذور روناس در شرایط شوراولین همایش ملی شورورزی1396
29دریافت فایل PDF مقالهاثر روش کاشت بر میزان تولید ریشه روناس در شرایط شوراولین همایش ملی شورورزی1396
30دریافت فایل PDF مقالهتولید علوفه ارزن پادزهری از طریق کاشت بذر در شرایط شوراولین همایش ملی شورورزی1396
31دریافت فایل PDF مقالهتولید علوفه خارشتر با استفاده از منابع آب و خاک شوراولین همایش ملی شورورزی1396
32دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی شوری خاک با استفاده از مدل SALTMEDاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
33دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از منابع آب و خاک شور برای کشت پایدار گیاهان شورزی مانند سالیکورنیاپنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1398
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر رشد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی شنبلیلهششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری شنبلیله در مرحله جوانه زنیششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398

مقالات غلامحسن رنجبر در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 71 بار

نمودار تولید سالانه مقالات غلامحسن رنجبر

تماس با غلامحسن رنجبر


به اشتراک گذاری صفحه غلامحسن رنجبر

پشتیبانی