ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای عادل سی و سه مرده

Adel Siosemarde

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185672)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی عادل سی و سه مرده در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

سمتهای علمی و اجرایی عادل سی و سه مرده در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

مقالات عادل سی و سه مرده در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام گندم حساس و مقاوم به خشکی از لحاظ قابلیت استخراج آب از خاکنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد گندمنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مدیریت مواد زائد صنعتی(زباله و فاضلاب)در شهرکهای صنعتی شهر سنندج در سال 1385اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست1385
4دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه برکالوس زایی دو رقم توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی شاخص های فیزیولوژیکی مقاومت به سرما و خصوصیات باردهی در ارقام زردآلوششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهتغییرات غلظت کربوهیدرات های محلول ساقه در اکوتیپ های گندم سرداری تحت شذت های مختلف تنش خشکیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امراهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schübl و Triticum dicoccoides Aschers) با استفاده از نشانگرریز ماهواره و توزیع یونی آنها در پاسخ به تنش شوریدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مدیریت مواد زائد صنعتی (زباله و فاضلاب) در شهرکهای صنعتی شهر سنندج در سال 1385نهمین همایش ملی بهداشت محیط1385
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تنش خشکی بر سرعت و دوام پرشدن دانه و ارتباط آن با اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود زراعیدومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1392
10دریافت فایل PDF مقالهتغییرات فعالیت آسکوربات پر اکسیداز در ژنوتیپ های نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملکرد در شرایط پاییزه و انتظاریدومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر درازمدت شوری بر میزان پروتئی نهای محلول و فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو رقم تو تفرنگیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
12دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر هدایت روزنهای و پرکسیداسیون لیپیدها در تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arientinum Lاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به تنش خشکی در 19 ژنوتیپ نخود(Cicer arientinum L.)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
14دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد کود بر صفات فیزیولوژیک گندم در دو سطح آبیاریدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
15دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر میزان پروتئینهای محلول برگ و پرولین در ژنوتیپهای(Cicer arientinum L.) نخودششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی کودهای آلی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخوددیم بهاره درمنطقه جوانرودششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی ذرت علوفه ای رقم MV500 در کشت دوماولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم MV500 در کشت دوماولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اجزاء عملکرد موثر در تعیین عملکرد ژنوتیپهای نخود در شرایط دیم و آبیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
20دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندمدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
21دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های گندم سرداریدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اکوتیپ های سرداری و رقم آذر 2 از لحاظ صفات زراعی و مورفولوژیکدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی گندم با استفاده از تجزیه شاخصهای تحمل به خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندمسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهکاربردکودهای آلی و زیستی در زراعت دیم نخودکنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی ژنتیکی ارقام گندم نان در جذب عناصر آهن، روی، مس و منگنزهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکردآفتابگردان (Helianthus annus L.)سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر صفات مورفولوژیک آفتابگردان (Helianthus annus L.)سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه سیبزمینیتحت آبیاری قطرهایاولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1394
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سیبزمینی Solanum tuberosumکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
31دریافت فایل PDF مقالهاثر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر برخی شاخصهای رشدی سیبزمینی Solanum tuberosumکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای شیمیایی و آلی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سیب زمینی تحت آبیاری قطره ایسومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی تحت دوره های مختلف آبیاری قطره ایاولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی1395
34دریافت فایل PDF مقالهاثرات کاربرد روشهای مختلف استفاده از کود مرغی روی ذرتشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
35دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان گلایسین بتائین در گندم دیمشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی غلظت برخی عناصرماکرو و پروتئین دانه گندم تحت سطوح مختلف آبیاری تکمیلیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
37دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ بذر بر عملکرد گندم دیم در استان کردستانشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
38دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی و محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر رشد، عملکرد، پرولین و خسارت به غشای سلول در دو رقم نخود (Cicer arietinum.L)ششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
39دریافت فایل PDF مقالهپاسخ برخی ارقام گندم دیم به محلولپاشی روی و مسدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
40دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد عناصر کم مصرف بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم دیمدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تبادلات گازی در ژنوتیپ های مختلف گندم دیم تحت شرایط تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توت فرنگیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390

مقالات عادل سی و سه مرده در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهغربال ارقام توتفرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکیدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1394
2دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش سرما در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در نخود (Cicer arietinum)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهواکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشاء و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum vulgare) تحت شرایط کنترل شدهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهسرعتو مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد کربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (.Helianthus annuus L)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی برتبادلات گازی پروتیین های محلول برگ و میزان کلروفیل دراکوتیپهای گندم سرداریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران، کارایی زراعی نیتروژن و تخلیه رطوبت خاک تحت کشت گندم دیمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
8دریافت فایل PDF مقالهاثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیمدوفصلنامه پژوهش های گندم1397
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلیدوفصلنامه پژوهش های گندم1397
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ بذر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانهدوفصلنامه پژوهش های گندم1397
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مدیریت کاربرد نیتروژن بر تحمل به تنش خشکی و کارایی استفاده از آب باران در گندم دیمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد، کارایی مصرف آب و نور در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم تحت سطوح مختلف آبیاریدوفصلنامه پژوهش های گندم1398
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سطوح تنش خشکی بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (Triticum aestivum L.)دوفصلنامه پژوهش های گندم1398
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKY در شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum)دوفصلنامه پژوهش های گندم1398
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ و مدت زمان ماندگاری بذر بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد ذرت سینگل کراس 260 (فجر)فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
16دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم نخود زراعی Cicer arietinum L. در شرایط تنش خشکیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل سرمای زمستانی و برآورد دمای بحرانی (LT50) در 21 نژادگان توت فرنگیفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام مختلف گندم دیم تحت تیمارهای آبیاری تکمیلیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1398
19دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گندم سرداری با استفاده از نشانگر AFLP و صفات زراعیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
21دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت مصرف نیتروژن بر کارائی مصرف آن در گندم دیم با استفاده از نیتروژن-۱۵نشریه پژوهش های خاک1396
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گندم سرداری با استفاده از نشانگر AFLP و صفات زراعیفصلنامه علوم آب و خاک1388
23دریافت فایل PDF مقالهتغییرات سیستم ریشهی ارقام گندم نان در سطوح مختلف تنش خشکی و رابطهی آن با عملکرددوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1398
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزیولوژیک چهار رقم گندم آبی Triticum aestivum L تحت شرایط رقابت با علفهای هرزدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی در سه رقم توت فرنگیفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 563 بار

نمودار سالانه مقالات عادل سی و سه مرده طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با عادل سی و سه مرده

شماره تلفن: 087-33660065

به اشتراک گذاری صفحه عادل سی و سه مرده

ابر کلیدواژه ها

پشتیبانی