آقای امیر احمدی

Amir Ahmadi

مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182420)

75
42
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی