پایش علمی در استان کردستان

95کنفرانس26ژورنال
15,669سند علمی
18مرکز علمی
10نشست411پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان کردستان
شبیه سازی و پیش بینی دمای حداکثر و امواج گرمایی شهر ارومیهپیکربندی روایت، کانونی سازی و نشانه-معنا شناسی داستان کوتاه «ماه نیمروز»تبیین الگوهای کنشی سیر و سلوک زائراثر جان بانیان براساس نظریه گریماسبرآورد زیتوده روی زمینی جنگل‎ با استفاده از تصاویر ماهواره‎‎ای و مدل رگرسیون جنگل تصادفیارزیابی ابعاد اجتماعی تاثیر گذار بر میزان حضورپذیری سالمندان در پارکهای شهری نمونه موردی : پارک محله ای تپه کرباسیمقایسه نتایج روشهای عددی برای حل معادله جابجایی -پخش بر مبنای تفاضل محدودارزیابی عملکرد پایداری پروژه های عمرانی استان هرمزگان با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و روش فازیبررسی رفتار دال بتنی مجوف تحت بار انفجاربررسی مرمت و آسیب های وارد شده بر تکیه معاون الملک کرمانشاه و راهکارها و رویکردهای ارائه شدهبررسی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در مجتمع آموزشی با رویکرد انرژی صفر »مورد مطالعه اقلیم سرد شهرستان قروه«هوشمند سازی سکونتگاههای شهری در راستای بهبود زندگی بشریکاربرد بتن هوشمند خود ترمیم شونده در معماری معاصرکاربردهای سازه های نوین در بازسازی مناطق زلزله زده در جهت تسریع روند ساخت و سازبررسی طراحی ساختمان های مدولار و تکرارشونده در معماری معاصر ایران(ساختمان های بلندمرتبه و مجتمع های مسکونی )بررسی خاستگاه طراحی و خلق آثار معماری ویلا گویم و ویلا فارنزورثبررسی نقش اندیشه وحدتگرا در کاخ (کوشک ) هشت بهشت اصفهان در دوره صفوی
کنفرانس های استان کردستان
شهرداری های استان کردستان
مراکز علمی استان کردستان
نشست های استان کردستان