آقای دکتر عیسی نخعی کمال آبادی

Dr. Isa Nakhai Kamalabadi

استاد گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (382645)

42
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی