آقای دکتر علی نعیمی صدیق

Dr. Ali Naimi Sadigh

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی کسب و کار الکترونیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181480)

5
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی