آقای دکتر سید کمال چهارسوقی

Dr. Seyed Kamal Charsoghi

عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185714)

55
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی