آقای دکتر راشد صحرائیان

Dr. Rashed Sahraeian

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410281)

25
8
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی