پایش علمی در استان تهران

جدیدترین مقالات استان تهران
مروری بر نقش دولت ها و حاکمان اسلامی در قیمت گذاری کالابررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک و ارائه راهکارهای مورد نیازشناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های مهندسی مجدد در سازمانهای دولتی ایرانبررسی رابطه مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد سازمانیبررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلی ویژگی های مدیرعاملبررسی اثر شیوع ویروس کوید- ۱۹ بر بیش واکنشی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی مزایای قابل دستیابی از اجرای فنآوری بلاکچین در صنعت بانکدارینقش مدیریت درس تربیت بدنی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزانشناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر سیستم حمل و نقل هوشمند با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیریA Fuzzy Decision System for Genetically Modified Plant Environment a Fuzzy Risk Assessmentبررسی روش های توصیه کارآمد با استفاده از کارشناسان دسته برای داده های حجیمThe new generation of educational applications: ubiquitous language learning through Walkinglish; a location-based learning applicationدرمان و سلامت هویت مجازی افراد در شهر هوشمندپیشبینی بازار سهام با استفاده از تحلیل احساسات اخبار و ماشین یادگیری شدیدHierarchical Fuzzy rule based classification systems with entropy-based rule weighting for imbalanced data setsتاثیر استقرار دولت الکترونیک بر توانمندسازی کارکنان و عملکرد سازمانهای دولتی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
کنفرانس های استان تهران
شهرداری های استان تهران
مراکز علمی استان تهران
نشست های استان تهران