آقای دکتر امیر البدوی

Dr. Amir Albadavi

استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181838)

64
22
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی