آقای دکتر ایرج مهدوی

Dr. Iraj Mahdavi

ریاست دانشگاه علوم و فنون مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180809)

168
35
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی