آقای دکتر سیدرضا حجازی

Dr. Seyed Reza Hejazi

استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183302)

83
42
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی