آقای دکتر علی مبینی دهکردی

Dr. Ali Mobini Dehkordi

استاد دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347246)

16
39
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی