آقای دکتر نادر سیدامیری

Dr. Nader SeyedAmiri

دانشیار گروه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369253)

3
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی