آقای مجتبی امیری

Mojtaba Amiri

عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177734)

93
116
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی