ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای میرحسن سیدعامری

Mir hasan Seyed ameri

دانشیار دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183894)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی میرحسن سیدعامری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات میرحسن سیدعامری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین میزان استفاده از اینترنت و درجه تحقیق ابعاد سازمان یادگیرنده در کمیته ملی المپیکاولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی1391
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط کارآفریىی با استرس شغلی در کارکىان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیلهمایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور1392
3دریافت فایل PDF مقالهنقش رویکرد طرح های آموزش و پرورش)سباح، طناورز و ژیمناستیک(در توسعه ورزش همگانی و قهرمانیدومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1391
4دریافت فایل PDF مقالهنقش ادراک شخصی از استعداد در فعالیت های ورزشی تفریحی برمشارکت ورزشی دانشجویاندومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضع موجود شاخص های استعدادیابی رشته ژیمناستیک از دیدگاه مربیاندومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1391
6دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین سبک رهبری مربیان با سبک هویت ورزشکاران ژیمناستیک کاردومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآفرینی و موانع خلاقیت در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیلدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع و چالش های طرح ملی آموزش شنا (طرح سباح) دراستان آذربایجانغربیهمایش بین المللی مدیریت1393
9دریافت فایل PDF مقالهرابطه مؤلفه های توانمند سازی روانشناختی و تسهیم دانش در بین کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربیاولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه توانمندسازی با تعهد سازمانی در کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربیاولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران1394
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه توانمندسازی با فرهنگ سازمانی در کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربیاولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران1394
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رگرسیونی در پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس ابعاد توانمندسازی کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربیاولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهبردهای موثر مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقیاولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران1394
14دریافت فایل PDF مقالهوضعیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقیاولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهتعیین برازش مدل ارتباط بین سبک رهبری رابطه مدار با سلامت سازمانی و اثر بخشی با استفاده از معادلات ساختاریسومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانیاولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی1395
17دریافت فایل PDF مقالهتوسعه بازاریابی با استفاده از فرایند سیستماتیکی هوش رقابتی و آینده نگاری کارخانه های تولیدی کفش ورزشی استان آذربایجان شرقیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل1395
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی مشارکت در ورزشهای همگانی و تفریحی با میزان رضایتمندی از اوقات فراغت (مورد مطالعه: سالمندان شهرستان تبریز)دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1395
19دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی بیماران مبتلا به دیابت شهر ارومیهدومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1395
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان سلماسدومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1395
21دریافت فایل PDF مقالهتبیین اثر قدرت اجتماعی قهریه برند بر روی اشتیاق به خرید از برندهای داخلی و خارجیدومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1395
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نظام رتبه بندی معلمان بر میزان انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان بوکان بر اساس نظریه هرزبرگدومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رسانه های ورزشی بر مسیولیت پذیری اجتماعی سازمانهای ورزشی (مطالعه موردی: هییت های ورزشی استان آ.غربی)دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1395
24دریافت فایل PDF مقالهرابطه فرهنگ سازمانی و بکار گیری فناوری اطلاعات (IT) بر پیاده سازی مدیریت دانش (KM) درادارات ورزش و جوانان شمالغرب کشور و ارایه مدلچهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی1395
25دریافت فایل PDF مقالهتحلی عوام موثر بر تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی در ورزش ایراناولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه1396
26دریافت فایل PDF مقالهتحلی عوامل موثر بر تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی در ورزش ایراناولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه1396
27دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی فرآیند مدیریت امنیت رویدادهای ورزشیششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1399
28دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در هیئت های ورزشی استان اذربایجان غربیششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1399

مقالات میرحسن سیدعامری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1390
2دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش و مهارت های ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1391
3دریافت فایل PDF مقالهارتباط مولفه های پنجگانه هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض در میان مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1391
4دریافت فایل PDF مقالهتبیین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1392
5دریافت فایل PDF مقالهتبیین فرهنگ سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با رویکرد نظری مدل دنیسوندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1393
6دریافت فایل PDF مقالهتبیین فراگرد انگیزش (عوامل انگیزاننده) و ارتباط آن با رفتار اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1394
7دریافت فایل PDF مقالهتصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی براساس پست و سابقه مربیگریدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1394
8دریافت فایل PDF مقالهمعیارهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی مطالعه موردی؛ شهر ارومیهدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1394
9دریافت فایل PDF مقالهتدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعه ورزشدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1395
10دریافت فایل PDF مقالهتدوین الگوی شایستگی های شغلی مدیران ورزشی مطالعه موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان هادوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1396
11دریافت فایل PDF مقالهارتباط هوش هیجانی و موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته های ورزشی تیمی یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشورفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1392
12دریافت فایل PDF مقالهاثر مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری نقش رسانه و قابلیت تعاملی افراددوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق)1398
13دریافت فایل PDF مقالهارائه راهبرد ارتقای مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش با ارائه راهکارهای اجراییدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 52 بار

نمودار تولید سالانه مقالات میرحسن سیدعامری

تماس با میرحسن سیدعامری


به اشتراک گذاری صفحه میرحسن سیدعامری

پشتیبانی