آقای دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی

Dr. ebrahim alidoust

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186790)

22
49
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی