آقای دکتر محمدعلی شاه حسینی

Dr. Mohammad Ali Shah Hoseini

دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (331769)

22
76
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی