آقای دکتر علی پیران نژاد

Dr. Ali Pirannejad

دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487029)

7
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی