آقای دکتر محمد فاضلی

Dr. Mohammad Fazeli

معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181234)

6
44
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی