آقای دکتر حمیدرضا پورقاسمی

Dr. Hamid Reza Pourghasemi

استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402693)

49
39
167

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی