آقای دکتر پیمان اکبری

Dr. Peyman Akbari

دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (42732)

68
17
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • مربی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری حرفه ای مدیریت