پایش علمی در استان یزد

153کنفرانس47ژورنال
41,723سند علمی
28مرکز علمی
22نشست594پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان یزد
بررسی تاثیر استقلال و اندازه هیاتمدیره بر عملکرد مالی موسسات مالی نسبت به عملکرد مالی موسسات غیرمالیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمروری سیستماتیک بر رویکرد یادگیری ماشین در پیشبینی قیمت سهام در قالب یک مدل سری زمانیمقایسه مدل های جریان غیردائم و شبه غیردائم در شبیه سازی آب و رسوب در آبراهه ها (مطالعه موردی یکی از آبراهه های حوضه فارسان)ارزیابی عددی آبشستگی اطراف پایه پل با مقطع ایرفویلبررسی تغییرات رسوب در دوره های خشکسالی و ترسالی در ایستگاه بالادست و پایین دست سدکرخهبرآورد رسوب رودخانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: ایستگاه پل دختر استان لرستان)پترولوژی و ژئوشیمی خروجی های آندزیتی و آندزی بازالتی شرق طرود، جنوب شاهرود، استان سمنانرابطه ناگویی هیجانی و اضطراب کرونا در دانش آموزان دبیرستان شهر اردکانبررسی تاثیر ناخالصی های Po ،Te ،Br و I بر روی خواص الکترونیکی و نوری سولفید گالیم تک لایهبررسی خواص الکترونیکی و نوری تک لایه GaSe در حضور ناخالصی های گروه IVبررسی اهمیت ارتباط فعال معلم و دانش آموز در روند یادگیریچشم اندازی به تشخیص زودهنگام سرطان کلورکتال باتوجه به تغییرات بیانی ژن هااهمیت جایگاه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش و خانواده و تاثیر آن در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزانA two-stage stochastic programming approach for care providers' shift scheduling problemsAnalyzing and predicting the monthly temperature of tehran using ARIMA model, artificial neural network, and its improved variantنقش فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان
کنفرانس های استان یزد
شهرداری های استان یزد
مراکز علمی استان یزد
نشست های استان یزد