ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: 310
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 384
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 32

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانیمحمدهادی راد پژوهش آب در کشاورزی1399
2شاخص های تحمل به شوری ارقام جو، پنبه، کلزا و سورگوم علوفه ای در یزد
نشریه پژوهش های خاک1398
3غربال ژنوتیپ های گندم نان برای شناسایی منابع ژنتیکی تحمل به تنش شوریعلی سلطانی مجله پژوهش های تولید گیاهی1398
4بررسی برخی صفات مورفولوژیک، بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شلغم های بومی ایران در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
5کمی سازی پاسخ جوانه زنی بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius) به پتانسیل اسمزی و پرایمینگ: مدل زمان-رطوبتی با توزیع نرمال، ویبول و گامبل
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
6کاربرد مدل هیدروتایم در کمی سازی پاسخ جوانه زنی بذر کلزا (.Brassica napus L) رقم اکاپی به تنش خشکی و دما
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
7ارزیابی کاربرد و زمان مصرف اسیدآمینه گلایسین روی رشد، عملکرد اندام های رویشی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی زوفا (.(Hyssopus officinalis L) تحت شرایط مختلف آبیاری
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
8اصلاح مراتع از طریق توسعه منابع آبی (آب انبار) در حوزه آبخیز ندوشن یزد
چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
9بررسی خصوصیات شیمیایی خاک داخل و خارج سازه تورکینست در حوزه آبخیز هرات یزد

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
10تاثیر تنش شوری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و ریخت شناختی توده های بومی شلغم ایرانی (Brassica rapa)
فصلنامه علوم باغبانی ایران1397
11تجزیه رگرسیون گام به گام تحت شرایط نرمال و تنش شوری در ژنوتیپ های جو
چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1398
12ارزیابی صفات موثر بر عملکرد دانه تحت شرایط نرمال و تنش شوری در ژنوتیپ های جو با تجزیه به مولفه های اصلی
چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1398
13ارزیابی تاثیر و زمان کاربرد کیتوزان بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه زوفا(Hyssopus officinalis L.) تحت تنش خشکی
ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
14شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش شوری در گندم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
15تاثیر سطوح مختلف آبیاری با پساب بر عملکرد و کارآیی مصرف آب سه گونه اکالیپتوسمهدی سلطانی مجله پژوهش آب ایران1398
16بررسی بهره وری گندم آبی در شهرستان یزد تحت تاثیر تغییرات اقلیمی آینده

چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1398
17تاثیرعقیم سازی کرم گلوگاه اناربا پرتو گاما بر توان فراخوانی حشرات ماده و پاسخ حشرات نر
پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی1398
18بررسی پتانسیل اصلاح نژاد شتر های تک کوهانه در ایران بر مبنای مدل ارزیابی ژنومی تک مرحله ای


چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
19بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم
فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
20اثر آب شور رقیق شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی
مجله پژوهش های تولید گیاهی1396
21بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد خردل سیاه (Brassica nigra) در شرایط آب و هوایی ابرکوه
مجله تولید گیاهان زراعی1394
22بررسی زمان و کاربرد محرک زیستی کیتوزان بر روی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط تنش خشکی
یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
23بررسی آزمایشگاهی تاثیر نماتدکش های فلوپیرام (Velum® Prime) و آبامکتین (Vertimec®) و کود ضد نماتد Nematostop در تفریخ تخم و مرگ و میر لاروهای نماتد Meloidogyne javanica
دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
24بررسی شاخص های بازاریابی گوشت مرغ در استان یزد
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1397
25Feasibility of Identify SNPs Associated with CAD Using Simulation of Genomic Studies
هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
26Effect of LD of genomic candidate regions on genomic association studies
هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
27بررسی کاهش اثرات تنش کمبود آب با کاربرد اسیدآمینه گلایسین در زمان های مختلف رشد در گیاه زوفا (.Hyssopus officinalis L)
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
28تاثیر سدیم نیتروپروساید بر خصوصیات کیفی انار (رقم ملس یزدی) در دوره انبارداری
به زراعی نهال و بذر1397
29بررسی عملکرد سورگوم علوفه ای تحت تاثیر تنش های آبی در یزد
ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک1397
30بررسی مکانیسم های تحمل گیاه کاسنی به تنش رطوبتی
هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد تاکنون با ۲۸,۷۴۵ پژوهشگر از ۶۱۰ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگرانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • مقاله نویسنده اول
   • مقاله نویسنده دوم
   • مقاله نویسنده سوم
   • مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی