خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,441
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 5,625
رتبه علمی در کل کشور: 159
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 2
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 13 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

مدلسازی سازگاری دمایی زیتون (Olea europaea L.) در ایران نوشته علی اصغر زینانلوارزیابی اقتصادی روش های مختلف آبیاری در استفاده از انرژی های نو و مرسوم در کشت گندم آبی نوشته هرمز اسدیبررسی صفات زراعی کلزای زمستانه در سیستم های کشت بذری و نشایی با تراکم های مختلف بوته در کشت تاخیری نوشته حمید جباری و محمدباقر ولی پور و فرناز شریعتیغربال هیبریدهای دیر رس ذرت در برابر قارچ بیمارگر Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg نوشته وحید رهجو و بهزاد احمدیمقایسه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های ایرانی و خارجی گلرنگ با استفاده از روش های آماری چند متغیره نوشته حمید جباری و فرناز شریعتی و حمید صادقی گرمارودی و محمد عباسعلی و امیر حسین امیدیگزینش لاین های امیدبخش گندم دوروم با توجه به عملکرد دانه و پایداری عملکرد با استفاده از روش های گرافیکی و شاخص های کیفیت نوشته توحید نجفی میرک و فریبا نقی پورتجزیه چند متغیره لاینهای اینبرد نوترکیب گندم دوروم(Triticum durum L.) در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی انتهای فصل نوشته منوچهر خدارحمیارزیابی اثر تراکم بر عملکرد بیولوژیک بوته ارقام بهاره کلزا نوشته امیرحسین شیرانی رادگرده افشانی بدون سترون کردن: روشی کارآمد در دورگ گیری سویا نوشته مهرزاد احمدی و بهرام مسعودیبررسی عملکرد و برخی خصوصیات زراعی لاین امیدبخش کلزای بهاره SRL-۹۳-۱۲ با رقم شاهد دلگان در شرایط زارعین منطقه مغان نوشته حسن امیری اوغانخردل هندی (Brassica juncea L.) گیاه روغنی مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک ایران نوشته مهرزاد احمدیمقایسه صفات فنولوژیک، زراعی و اجزای عملکرد لاین امیدبخش کلزای SRL-۹۳-۱۲ با رقم دلگان در تاریخ کاشت تاخیری نوشته حسن امیری اوغانمعرفی لاین جدید SRL-۹۳-۴، کلزا، زودرس مناسب برای تاریخ کاشت های تاخیری و مناطق با فصل رشد کوتاه در اقلیم گرم شمال و جنوب کشور نوشته حمیدرضا فنایی و حسن امیری اوغانمعرفی لاین های جدید پرمحصول و زودرس سویا برای دشت مغان نوشته جهانفر دانشیانلاین امیدبخش زودرس گلرنگ (SAF-۹۵-۱۴) مناسب برای کشت در مناطق شور جنوب استان البرز نوشته حمید جباری و هرمز اسدی و محمدباقر ولی پورمعرفی ایستگاه میان جنگل فسا به عنوان تنها منطقه حفاظت شده منابع ژنتیکی گیاهی نوشته معصومه پوراسماعیلبررسی شبکه ارتباطات درونی و بیرونی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نوشته مریم محمودیتعیین بازدهی تولید برخی ارقام لگوم های علوفه ای در استان های لرستان و مازندران نوشته هرمز اسدی و ویدا قطبیبررسی مقاومت ارقام تجاری گندم نسبت به بیمارگر لکه برگی سپتوریایی Zymoseptoria tritici در منطقه مغان نوشته رامین روح پرورارزیابی لاین های گندم امیدبخش اقلیم معتدل کشور از نظر واکنش نسبت به بیماری زنگ سیاه نوشته علی ملیحی پور و گودرز نجفیان

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ارزیابی منابع مقاومت به زنگ سیاه گندم در توده های گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران (1394)گزارش فنی بررسیهای به نژادی پنبه در ایستگاه مرکزی ورامین (1349)طرح مشترک گندم و جو: گزارش سالیانه آزمایشات به زراعی گندم در ایستگاههای بررسی غلات ، سال زراعی ‮‭50‬ ‮‭49‬ (1350)مشخصات گیاهشناسی و زراعی ارقام گندمهای اصلاح شده ایران (1358)گزارش سالیانه نتایج علمی آزمایشات مقایسه ارقام پنبه کشور (1352)کارنامه تحقیقات گندم و جو در سال زراعی ‮‭1355 - 1356‬ (1357)کارنامه تحقیقات گندم و جو در سال زراعی ‮‭1355 - 1356‬ (1357)نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه کشور در سال ‮‭1354‬ (1354)بیماری ویروسی میوه ناصاف گیلاس (1355)بررسیهای غلات در ایستگاه تحقیقاتی مرکز اصلاح بذر مغان: سال زراعی ‮‭56‬ ‮‭1355‬ (1356)بررسیهای غلات در ایستگاه تحقیقاتی اکباتان همدان: سال زراعی ‮‭56‬ ‮‭1355‬ (1356)گلرنگ، یا، یک نبات روغنی جالب توجه ()زیتون (1345)راهنمای بذور اصلاح شده سبزی (1342)دستورالعمل فنی تهیه شده برای سمینار سالیانه کارآموزان تولید بذر (1351)دستورالعمل فنی کشت داشت برداشت: مشخصات گیاهشناسی ارقام گندمهای اصلاح شده ایران (1359)طرح به زراعی زعفران (1352)طرح افزایش عملکرد محصولات مرکبات در سال ‮‭1347‬ ()طرح افزایش عملکرد حبوبات در سال ‮‭1347‬ ()طرح افزایش عملکرد پسته در سال ‮‭1347‬ ()نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه کشور در سال ‮‭1353‬ (1354)نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه کشور در سال ‮‭1352‬ (1353)نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه کشور در سال ‮‭1351‬ (1351)نتایج حاصله آزمایشهای به زراعی پنبه در سال ‮‭1350‬ (1351)تحقیق و بررسی ارقام گندم در ایستگاههای تحقیقاتی کشور (1359)خستگی خاکهای زراعتی در اثر اسیدهای فنل (1360)نکاتی چند در مورد زراعت کنف همراه نتایج دوازده ساله آزمایشات مرکز ورامین ‮‭1347 - 1351‬ ()روش تکثیر بذر کنف (1360)احداث باغ پسته ()کشت توت فرنگی (1360)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تاکنون 4 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: