ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,801
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 150
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 1
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر تراکم علفهای هرز در ارقام مختلف گلرنگ
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
2ارزیابی ارقام کینوا (.Chenopodium quinoa Wild) در شرایط شور به کمک شاخص های جوانه زنی در محیط کنترل شده
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
3تجزیه به عامل ها برای عملکرد روغن و سایر خصوصیات آفتابگردان

ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1399
4تعیین شاخص های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در آفتابگردان

ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1399
5واکنش ژنوتیپ های چند جوانه چغندرقند به تنش شوری
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
6تاثیر اسید سالسیلیک بر جوانه زنی دو ژنوتیپ گیاه کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش خشکی
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
7بررسی اکوفیزیولوژیکی واکنش ارقام جدید زمستانه کلزا (.Brassica napus L) به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کشت تاخیری
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
8تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام ایرانی گلرنگ در منطقه کرج
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
9کمی سازی اثرات دما بر جوانه زنی و القای کمون ثانویه در ارقام مختلف جو
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
10بررسی ویژگی های مهم زراعی لاین های جدید کنجد
پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
11ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های زیره سبز بانک ژن براساس عملکرد وصفات مرفو-فنولوژیک

پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
12شناسایی نمونه های ژنتیکی متحمل به تنش گرما در ژرم پلاسم گندم نان


پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
13سنجش مقاومت به بیماری لکه موجی آلترناریایی در نمونه های منتخب گوجه فرنگی بانک ژن گیاهی ملی ایران در شرایط گلخانه ای


پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
14آلودگی های قارچی بذرزاد در نمونه های ژنتیکی منتخب گیاهان دارویی بانک ژن گیاهی ملی ایرانپنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
15شناسایی منابع مقاومت به بیماری بوته میری فوزاریومی در توده های طالبی بانک ژن گیاهی ملی ایران


پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
16جداسازی و شناسایی عوامل ایجاد کننده ی پژمردگی و پوسیدگی ریشه وطوقه ی نخود در استان کردستان

پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
17بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و لاین های سویا از نظر مقاومت به بیماری پوسیدگی فیتوفترایی

پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
18تنوع ژنتیکی مقاومت به زنگ برگی در ژرم پلاسم بومی جو زراعی
پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
19خردل هندی (.Brassica juncea L) گیاه روغنی مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک ایران
پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
20ارزیابی مولکولی لاین های موتانت کلزای رقم طلایه (.Brassica napus L)
پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
21ارزیابی ژرم پلاسم چغندر بانک ژن گیاهی ملی ایران در مرحله آزمایشگاهی
پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
22بررسی سازگاری، پایداری عملکرد و آزمون ارزش زراعی ارقام و لاین های امیدبخش جو در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل در مناطق سردسیر کشور
پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
23بررسی و انتخاب در توده ها و نسلهای درحال تفکیک گندم نان و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی داخل ایستگاهی (PWSN)در اردبیل
پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
24ارزیابی صفات مهم کمی و کیفی ژنوتیپ های جدید گوجه فرنگی

پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1399
25واکاوی عملکرد ارقام جدید گندم نان بر اساس شاخص های زراعی- اقلیمی تحت تاریخ کاشت های مختلف در گنبد
مجله پژوهش های تولید گیاهی1400
26نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن های PPO و PAL
مجله پژوهش های تولید گیاهی1400
27تاثیر اقتصادی آموزش های ترویجی بر وضعیت تولید گندم دوروم در استان خوزستان

دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی1400
28استفاده از "حافظه تنش" برای بهبود تحمل تنش خشکی در سیب زمینی
فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1400
29بهینه سازی انتقال ژن به ارقام گلابی (Pyrus communis L.) با استفاده از ژن گزارشگر gus
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1391
30بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد کلزا به روش های چندمتغیره
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1391

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تاکنون 0 کنفرانس توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

  تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تاکنون با 1,952 پژوهشگر از 142 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 444 مقاله نویسنده اول
  • 863 مقاله نویسنده دوم
  • 655 مقاله نویسنده سوم
  • 325 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,172,536 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  پشتیبانی