ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,852
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 5,625
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 150
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 1
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1ارزیابی ساختار ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم نان با استفاده از روش بای پلات و دی آلل

فصلنامه تحقیقات غلات1391
2مطالعه پایداری ژنوتیپ های امید بخش جو با استفاده از تجزیه AMMI در مناطق سرد ایران

فصلنامه تحقیقات غلات1391
3توزیع جغرافیایی ژن های بهاره سازی در ارقام و لاین های گندم ایران
فصلنامه تحقیقات غلات1394
4اثر سطوح کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی ارقام سورگوم علوفه ای در چین های برداشت
فصلنامه تحقیقات غلات1395
5تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعیو فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتازدرسه هیبرید ذرت (Zea mays L.)
فصلنامه تحقیقات غلات1395
6گزینش لاین های ذرت استخراجی از ژرم پلاسم سیمیت از طریق قابلیت ترکیب با تسترهای مناطق معتدله
فصلنامه تحقیقات غلات1396
7شبیه سازی تاثیر تغییر اقلیم بر رشد ذرت و بررسی امکان تخفیف اثر منفی آن با تغییر تاریخ کاشت در مغان
فصلنامه تحقیقات غلات1396
8ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان اصلاح شده در کشور از نظر صفات مرتبط با جوانه زنی تحت شرایط نرمال و تنش اسمزی
فصلنامه تحقیقات غلات1396
9بررسی پایداری عملکرد لاین های امید بخش گندم نان با استفاده از روش های چندمتغیره
فصلنامه تحقیقات غلات1397
10شناسایی ژنوتیپ های متحمل به شوری و بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان
فصلنامه تحقیقات غلات1397
11پایداری عملکرد دانه هیبریدهای امیدبخش ذرت (Zea mays L.) در مناطق مختلف کشور
فصلنامه تحقیقات غلات1398
12تعیین آستانه تحمل به شوری لاین های امیدبخش گندم تحت شرایط گلخانه و مزرعه
فصلنامه تحقیقات غلات1398
13ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در لاین های پیشرفته سورگوم دو منظوره علوفه ای- دانه ای تحت رژیم کم آبیاری
فصلنامه تحقیقات غلات1399
14بررسی پایداری عملکرد لاین های امید بخش جو با استفاده از روش های AMMI و SHMM
فصلنامه تحقیقات غلات1399
15تجزیه ژنتیکی عملکرد علوفه و صفات مرتبط در ارزن مرواریدی


فصلنامه تحقیقات غلات1399
16بررسی تاثیر محلول پاشی نانوذره منیزیم برصفات مورفوفیزیولوژیکی ارقام آفتابگردان تحت تنش خشکی

فصلنامه به زراعی کشاورزی1400
17پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های امید بخش گلرنگ به تنش کمبود آب آخر فصل
فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1400
18مطالعه پاسخ های مرفوفیزیولوژیکی لاین های امیدبخش غله جدید و تراریخت کروموزومی تریتی پایرم ثانویه ایرانی به شوری در ایران
فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1400
19بررسی الگوی اثرات متقابل ژنوتیپ-محیط و شناسایی لاین های برتر ارزن مرواریدی

فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1400
20ارزیابی ژنتیکی برخی صفات فنولوژیک و ریخت شناسی در ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تجزیه لاین در تستر

فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1400
21بررسی اثر رژیم های آبیاری و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1391
22بررسی تغییرات میزان کلروفیل، پروتئین و آنزیم های آنتی اکسیدانت در گندم دوروم تحت تنش خشکی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
23ارزیابی نمونه های ژنتیکی دیپلوید وحشی کلکسیون سیب زمینی بانک ژن گیاهی ملی ایران برای مقاومت به بیماری لکه موجی ناشی از Alternaria tenuissima وAlternaria solani در شرایط درون شیشه ای و گلخانه ای

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
24بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانه هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از مدل GGE biplot


پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
25غربال ارقام و لاین های امیدبخش گلرنگ به پوسیدگی فیتوفتورائی ریشه و طوقه


پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
26بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های گندم نان ایرانی از نظر تحمل به تنش شوری
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
27تاثیر کاربرد براسینواستروئید بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم تحت قطع آبیاری از مرحله گلدهی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
28تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه های ایران
فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1391
29اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از انواع کود اوره در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و مواد موثره گیاه دارویی گل ‎همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1397
30واکاوی ساختار عاملی چالش ها و راهکارهای توسعه کشت کلزا (مورد مطالعه: استان البرز)
فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1400

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ردیفعنوان طرحسال نشر
1ارزیابی منابع مقاومت به زنگ سیاه گندم در توده های گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران1394
2گزارش فنی بررسیهای به نژادی پنبه در ایستگاه مرکزی ورامین1349
3طرح مشترک گندم و جو: گزارش سالیانه آزمایشات به زراعی گندم در ایستگاههای بررسی غلات ، سال زراعی ‮‭50‬ ‮‭49‬1350
4مشخصات گیاهشناسی و زراعی ارقام گندمهای اصلاح شده ایران1358
5گزارش سالیانه نتایج علمی آزمایشات مقایسه ارقام پنبه کشور1352
6کارنامه تحقیقات گندم و جو در سال زراعی ‮‭1355 - 1356‬1357
7کارنامه تحقیقات گندم و جو در سال زراعی ‮‭1355 - 1356‬1357
8نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه کشور در سال ‮‭1354‬1354
9بیماری ویروسی میوه ناصاف گیلاس1355
10بررسیهای غلات در ایستگاه تحقیقاتی مرکز اصلاح بذر مغان: سال زراعی ‮‭56‬ ‮‭1355‬1356
11بررسیهای غلات در ایستگاه تحقیقاتی اکباتان همدان: سال زراعی ‮‭56‬ ‮‭1355‬1356
12گلرنگ، یا، یک نبات روغنی جالب توجه
13زیتون1345
14راهنمای بذور اصلاح شده سبزی1342
15دستورالعمل فنی تهیه شده برای سمینار سالیانه کارآموزان تولید بذر1351
16دستورالعمل فنی کشت داشت برداشت: مشخصات گیاهشناسی ارقام گندمهای اصلاح شده ایران1359
17طرح به زراعی زعفران1352
18طرح افزایش عملکرد محصولات مرکبات در سال ‮‭1347‬
19طرح افزایش عملکرد حبوبات در سال ‮‭1347‬
20طرح افزایش عملکرد پسته در سال ‮‭1347‬
21نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه کشور در سال ‮‭1353‬1354
22نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه کشور در سال ‮‭1352‬1353
23نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه کشور در سال ‮‭1351‬1351
24نتایج حاصله آزمایشهای به زراعی پنبه در سال ‮‭1350‬1351
25تحقیق و بررسی ارقام گندم در ایستگاههای تحقیقاتی کشور1359
26خستگی خاکهای زراعتی در اثر اسیدهای فنل1360
27نکاتی چند در مورد زراعت کنف همراه نتایج دوازده ساله آزمایشات مرکز ورامین ‮‭1347 - 1351‬
28روش تکثیر بذر کنف1360
29احداث باغ پسته
30کشت توت فرنگی1360

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تاکنون 0 کنفرانس توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

  تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تاکنون با 2,018 پژوهشگر از 142 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 457 مقاله نویسنده اول
  • 879 مقاله نویسنده دوم
  • 680 مقاله نویسنده سوم
  • 341 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,221,074 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  پشتیبانی