آقای دکتر علی محمد لطیف

Dr. AliMohammad Latif

دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409743)

114
26
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی