ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

محمدرضا رضائی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

Researcher ID: (292872)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات محمدرضا رضائی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی تناسب مکان گزینی پروژه های مسکن مهر شهر یزد با استفاده از رهیافت ترکیبی AHP-VIKORمجله آمایش جغرافیایی فضا1393
2دریافت فایل PDF مقالهتبیین و تحلیل مفهوم «تاب آوری» و شاخص ها و چارچوب های آن در سوانح طبیعیفصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران1395
3دریافت فایل PDF مقالهتصمیم سازی در برنامه ریزی منظر شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای (نمونه موردی: شهر تفت)دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری1395
4دریافت فایل PDF مقالهتبیین و تحلیل تاب آورى اجتماعى براى مقابله با سوانح طبیعىفصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران1397
5دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیکSOARفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1393
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی میزان تناسب محیطی شهر شیراز با استفاده از روش مناسبت محیطیفصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1397
7دریافت فایل PDF مقالهحل مساله درخت پوشای کمینه در طراحی شبکه رسانه ای اجتماعی ایزوله مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر گرگان)فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری1399
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت کالبدی و عملکردی مبادی ورودی شهر یزد ازنظر گردشگرانفصلنامه شهر پایدار1397
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی عوامل موثر بر شهر شاد از نگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر یزدفصلنامه شهر پایدار1398
10دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل کلیدی موثر بر بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد آینده پژوهی (مورد شناسی: بافت ناکارآمد شهر یزد)فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1399
11دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی ساختاری – تفسیری عوامل مؤثر بر تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی شهر شیراز در برابر سانحۀ طبیعی سیلدوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری1399
12دریافت فایل PDF مقالهگذری بر جریان‌های اخیر مهاجرت در استان یزدفصلنامه فرهنگ یزد1398
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان (مطالعه موردی: شهر یزد)پژوهش های جغرافیای انسانی1399
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر جمعیت‌پذیری و توسعۀ شهری با تأکید بر پایداری منابع آب (مطالعۀ موردی: شهر یزد)پژوهش های جغرافیای انسانی1398
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت مولفههای مدیریت دانش در شهرداریهای شهر یزدفصلنامه شهر پایدار1399
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل علل شکل گیری حاشیه نشینی در شهر کرمان نمونه مورد مطالعه: محلات سیدی وامام حسنفصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)1393
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تطبیقی قابلیت زیست پذیری پایدار محلات شهری (مورد پژوهی: محلات کارکنان شرکت نفت و سادات شهر دوگنبدان)دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی1399
18دریافت فایل PDF مقالهشناسایی پیشران های کلیدی موثر در گردشگری پایدار و تدوین مطلوب-ترین سناریو (مورد پژوهی: شهر تاریخی میبد)دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی1399
19دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات کاربری اراضی و تعیین الگوی رشد شهری با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف و تصاویر ماهواره ای چندزمانه (مورد پژوهی: شهر اراک)دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی1398
20دریافت فایل PDF مقالهاجرای الگوریتم TSP در بهینه سازی مسیر حرکت آزمایشگاه سیار پزشکی در مقطع زمانی پس از زلزله با استفاده از GIS و الگوریتم های ACO و ICA (مطالعه موردی: شهر گرگان)فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی1400
21دریافت فایل PDF مقالهشناسایی سناریوهای بافت ناکارآمد شهری بر اساس رویکرد بازآفرینی پایدار در افق ۱۴۱۴(مطالعه موردی: بافت ناکارآمد شهر یزد)فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار1399
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بافت های فرسوده شهری با رویکرد برنامه ریزی توسعه راهبردی (مطالعه موری: محله سلمان فارسی شهر یزد)فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری1394
23دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی توسعه راهبردی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله مجاهدین(حنا) شهر یزدفصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری1392
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق ۱۴۱۴ (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد)فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده1399
25دریافت فایل PDF مقالهواکاوی تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر یزد)پژوهش های جغرافیای انسانی1400
تاریخ ایجاد رزومه: 6 مهر 1400 - تعداد مشاهده 137 بار

نمودار سالانه مقالات محمدرضا رضائی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمدرضا رضائی

آدرس ایمیل:

به اشتراک گذاری صفحه محمدرضا رضائی

کلیدواژه های مهم در مقالات محمدرضا رضائی

پشتیبانی