آقای دکتر صفر قائد رحمتی

Dr. Safar Ghaed Rahmati

دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (344648)

32
53
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی