خانم دکتر مهری اذانی

Dr. Mehri Azani

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182280)

82
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی