پایش علمی در استان اصفهان

560کنفرانس137ژورنال
104,965سند علمی
71مرکز علمی
87نشست2,356پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان اصفهان
اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی، تنظیم هیجانی و شدت درد بیماران مبتلا به سردرد میگرنیروشی نوین برای طراحی فرمولاسیون لعاب با بهره گیری از برنامه ریزی ریاضیAdjusting the project schedule by pre-control chartبررسی تخصیص منابع سیستم های موازی در حضور خروجی نامطلوب و ورودی های غیرقابل کنترل با استفاده از تحلیل پوششی داده هایک روش منظم ساز تطبیقی درجه سوم اصلاح شدهطراحی آزمایشات DOE جهت مدل سازی پارامترهای ماژول خورشیدیارزیابی تاثیر روش های مختلف توالی بندی در کیفیت و زمان اجرای مراحلتحلیل و بررسی گسترده ی تئوری صف؛ مدلی برای برخورد با تقاضای غیر قطعیارزیابی حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل (نمونه موردی: کلان شهر اهواز)پوشش های نوین الماسی و شبه الماسی و نقش آنها در بهبود خواص مکانیکی فلزاتکمپوزیت ها بازمینه فلزی و مقاومت خوردگی حفره ای آنهاآلودگیهای هوا با منشاء احتراقی و روشهای کاهش آنبررسی رفتار گذرای یک مبدل لوله - پوسته ایشبیه سازی نوردگرمانباره سرما با سیکل تبرید مستقیمبررسی انتقال حرارتی مطلوب از (به) لوله های مدفون از طریق مدل سازی سه بعدی غیر دائم
کنفرانس های استان اصفهان
شهرداری های استان اصفهان
مراکز علمی استان اصفهان
نشست های استان اصفهان