آقای دکتر محسن دستگیر

Dr. Mohsen Dastgir

استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (242096)

44
105
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی