فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی

Journal of Energy Engineering & Management

نشریه مهندسی و مدیریت انرژی دارای نمایه ICI در نظر دارد با هدف نشر دانش روز در زمینه های مرتبط با موضوع "انرژی" نسخه ویژه ای در زمستان ۱۴۰۱ به زبان انگلیسی منتشر نماید، از کلیه اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان رشته های فنی-مهندسی دعوت می نماید تا مقاله های تحقیقاتی ارزشمند خود در زمینه موضوع "انرژی" را برای انتشار در این مجله ارسال فرمایند. مقالات ارسالی پس از ارزیابی اولیه (حداکثر ۱ هفته) به فرایند داوری (حداکثر ۴ هفته) وارد و بر اساس نظر داوران محترم تصمیم نهایی (حداکثر پس از ۵ هفته) اعلام می گردد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات