آقای دکتر برات قبادیان

Dr. Barat Ghobadian

استاد دانشکده کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179821)

217
88
1
125
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی