ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر مجید آقاعلیخانی

Dr. Majid Aghaalikhani

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185991)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی مجید آقاعلیخانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی مجید آقاعلیخانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات بین المللی خارج از کشور مجید آقاعلیخانی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1"Chemical control of weeds in wheat (Triticum aestivum L.) in Iran", Elsevier BV, (2010), Vol 29, No 11: 1223-1231دریافت فایل PDF مقاله
2"Karyotypic and Nuclear DNA Variations inLathyrus sativus(Fabaceae)", Firenze University Press, (2011), Vol 64, No 1: 42-54دریافت فایل PDF مقاله
3"How Organic and Chemical Nitrogen Fertilizers, Zeolite, and Combinations Influence Wheat Yield and Grain Mineral Content", Informa UK Limited, (2012), Vol 26, No 1: 116-129دریافت فایل PDF مقاله
4"Influence of Zeolite Application on Nitrogen Efficiency and Loss in Canola Production under Sandy Soils Conditions", Informa UK Limited, (2012), Vol 43, No 9: 1247-1262دریافت فایل PDF مقاله
5"Effects of precipitation and temperature on crop production variability in northeast Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2010), Vol 55, No 3: 387-401دریافت فایل PDF مقاله
6"Association between temperature and precipitation with dryland wheat yield in northwest of Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2017), Vol 141, No 4: 703-717دریافت فایل PDF مقاله
7"Effect of Vermicompost and Planting Pattern on Oil Production inSatureja sahendicaL. under Competition with Pigweed (Amaranthus retroflexusL.)", Informa UK Limited, (2016), Vol 19, No 3: 606-615دریافت فایل PDF مقاله
8"Effect of Hydro-priming and Priming with Ascorbic and Salicylic Acid on Germination Traits ofDracocephalum moldavicaL. Varieties", Informa UK Limited, (2014), Vol 17, No 5: 936-943دریافت فایل PDF مقاله
9"Decreasing Nitrogen Leaching and Increasing Canola Forage Yield in a Sandy Soil by Application of Natural Zeolite", Wiley, (2012), Vol 104, No 5: 1467-1475دریافت فایل PDF مقاله
10"Zeolite influences on nitrate leaching, nitrogen-use efficiency, yield and yield components of canola in sandy soil", Informa UK Limited, (2012), Vol 58, No 10: 1149-1169دریافت فایل PDF مقاله
11"Chitosan Improves Osmotic Potential Tolerance in Safflower (Carthamus tinctoriusL.) Seedlings", Informa UK Limited, (2011), Vol 25, No 6: 728-741دریافت فایل PDF مقاله
12"Effects of precipitation and temperature on crop production variability in northeast Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2010), Vol 55, No 3: 387-401دریافت فایل PDF مقاله
13"Weeds – Friend or foe? Increasing forage yield and decreasing nitrate leaching on a corn forage farm infested by redroot pigweed", Elsevier BV, (2013), Vol 179, No : 151-162دریافت فایل PDF مقاله
14"Effect of Plant Density and Mixing Ratio on Crop Yield in Sweet Corn/Mungbean Intercropping", Science Alert, (2008), Vol 11, No 17: 2128-2133دریافت فایل PDF مقاله
15"Agronomic performance, seed quality and nitrogen uptake of Descurainia sophia in response to different nitrogen rates and water regimes", Elsevier BV, (2013), Vol 44, No : 583-592دریافت فایل PDF مقاله
16"Common bean canopy characteristics and N assimilation as affected by weed pressure and nitrogen rate", Cambridge University Press (CUP), (2015), Vol 154, No 4: 598-611دریافت فایل PDF مقاله
17"Effect of Hydro-priming and Priming with Ascorbic and Salicylic Acid on Germination Traits ofDracocephalum moldavicaL. Varieties", Informa UK Limited, (2014), Vol 17, No 5: 936-943دریافت فایل PDF مقاله
18"Effect of Vermicompost and Planting Pattern on Oil Production inSatureja sahendicaL. under Competition with Pigweed (Amaranthus retroflexusL.)", Informa UK Limited, (2016), Vol 19, No 3: 606-615دریافت فایل PDF مقاله
19"Interactions of irrigation, weed and nitrogen on corn yield, nitrogen use efficiency and nitrate leaching", Elsevier BV, (2013), Vol 126, No : 9-18دریافت فایل PDF مقاله
20"Simulation of growth and yield of various irrigated rice (Oryza sativaL.) genotypes by AquaCrop under different seedling ages", Wiley, (2018), Vol 31, No 2: e12162دریافت فایل PDF مقاله
21"Seed and Biomass Yield Responses of Blessed Thistle to Nitrogen and Density", Wiley, (2019), Vol 111, No 2: 601-611دریافت فایل PDF مقاله
22"Response of sunflower to organic and chemical fertilizers in different drought stress conditions", University of Ljubljana, (2018), Vol 111, No 2: 271دریافت فایل PDF مقاله
23"Okra: A potential future bioenergy crop in Iran", Elsevier BV, (2018), Vol 93, No : 517-524دریافت فایل PDF مقاله
24"Blessed thistle agronomic and phytochemical response to nitrogen and plant density", Elsevier BV, (2018), Vol 122, No : 566-573دریافت فایل PDF مقاله
25"Qualitative and quantitative response of artichoke to irrigation treatments and planting densities", Elsevier BV, (2019), Vol 253, No : 422-428دریافت فایل PDF مقاله
26"The potential of tebuconazole for mitigating oxidative stress caused by limited irrigation and improving sugar yield and root quality traits in sugar beet", Elsevier BV, (2021), Vol 162, No : 547-555دریافت فایل PDF مقاله

مقالات مجید آقاعلیخانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط تنش کم آبیدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهنقش قارچ میکوریز (Glomus intraradices L.) بر جذب فسفر در انواع خاک فسفات توسط گندمدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه در منطقه ورامیناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
4دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی و کیتوزان بر جوانهزنی و پرولین گیاهچه گلرنگ Carthamus tinctoriusپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
5دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ساختار کانوپی ذرت و سویا به رقابت با علف های هرز در سیست مهای کشت مخلوطسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
6دریافت فایل PDF مقالهکشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتورهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
7دریافت فایل PDF مقالهرقابت نوری در کشت مخلوط ذرت و سویا تحت تنش علف هرزسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین طول دوره ی پیش تیمار اسمزی برای بذر های تنش دیده سویاسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
9دریافت فایل PDF مقالهجوانهزنی بذر و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت گلرنگ(Carthamus tinctoriusL.) تحت تأثیر تنش کم آبی و کیتوزانسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
10دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات کیفی علوفه سبز کلزا و جو پائیزه تحت تاثیر مقادیر نیتروژنهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم علف هرز تاج‌خروس ریشه قرمز بر عملکرد ذرت دانه‌ای (OOSK 602)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهاثرکیتوزان و تنش کم آبی برصفات مورفولوژیک و خصوصیات ریشه ی گلرنگیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهاثرروشهای مختلف تغذیه آلی شیمیایی و تلفیقی همراه با مصرف زئولیت بردرصد پروتئین و غلظت عناصرمعدنی دانه گندمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهبهبود مولفه های جوانه زنی بذورتولید شده درشرایط تنش کم آبی سویاGlycin max L با استفاده ازپیش تیماراسمزییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهکارائی زئولیت درکاهش آبشوئی نیتروژن و افزایش عملکرد دانه کلزادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکاربرد تلفیقی قارچ های میکوریزایی ورمی کمپوست و زئولیت برعملکردوکیفیت دانه آفتابگرداندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهامکان کشت پاییزه و بررسی مقایسه ای اکوتیپ های بابونه نواحی مرکزی و جنوب غرب ایران در استان بوشهراولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
18دریافت فایل PDF مقالهاثر کیتوزان و زئولیت بر عملکرد دانه و اسیدهای چرب گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) درشرایط تنش کم آبیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل زراعی 11 ژنوتیپ خلر (Lathyrus sativus L)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد علوفه سه لاین خلر(Lathyrus sativus L)تحت اثر کودهای شیمیایی،دامی و نیتروکسناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقدار کود نیتروژن بر کیفیت علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه ای در نظام کشت دوگانهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کشت مخلوط بر تغییرات مراحل مختلف فنولوژی نخودسیاه و جونهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قطع برگ بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم ذرت دانه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد اقتصادی و اجزای عملکرد ذرت شیریننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر مورفولوژی و فنولوژی ذرت شیریننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر درصد قندهای ذرت شیریننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تناوب گندم پاییزه با گلرنگ، نخود و آیش در شرایط دیمنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود سبز یونجه یکساله و کود بیولوژیک بر عملکرد گندم دیم پاییزه در ایلامنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
29دریافت فایل PDF مقالهاثر دمای منطقه ریشه بر گره زایی و درصد نیتروژن چهار اکوتیپ خلرنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
30دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر رقابت تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم ذرت در اصفهاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آرایش فضایی کانوپی ذرت بر شاخص های رشد علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) در اصفهاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
32دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر شاخصهای رشد ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retoflexus L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح بذر با باکتری حل کننده فسفات (Pseudomonas fluorescens) و قارچ میکوریزائی (Glomus intraradices) بر تحمل ذرت به تنش کم آبیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
34دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم بوته و نسبت اختلاط بر عملکرد کشت مخلوط ذرت شیرین و ماش سبزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد زراعت مخلوط ذرت و سویادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
36دریافت فایل PDF مقالهاثر مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه ای در نظام کشت دوگانهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیک، فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در تعدادی از ژنوتیپهای خلر (Lathyrus sativus L.) با استفاده از رو شهای آماری چند متغیرهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
38دریافت فایل PDF مقالهاثر دماهای مختلف منطقه ریشه و سویه ریزوبیوم بر گره زایی و تثبیت نیتروژن در اکوتیپهای خلردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نیتروژن بر قوه نامیه، بنیه و برخی ویژگی های مرتبط با بذر سه رقم کلزا (Brassica napus L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
40دریافت فایل PDF مقالهComparison between energy indices in irrigated and dryland barley production systems in Khuzestan and Fars provincesسومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1392
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بیماری های بذر زاد گندم در سیستم های رسمی و غیر رسمی تولید بذر در سه استان کشورسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی ویژگی های کیفی بذر گندم تولید شده در مزارع رسمی و غیر رسمیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت علوفه ذرت شیرین تحت تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تاریخ کاشت و اکوتیپ بر عملکرد علوفه خلر در غرب تهرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی انتقال مجدد ماده خشک در آرایش کشت دو ردیفه ذرت تحت تاثیر تراکم و تقیط کود و نیتروژنهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی استفاده از نور در شرایط رقابت ذرت با تاج خروسهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم لوبیا قرمزهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
48دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل تولید بذر تاج خروس در شرایط تک کشتی و رقابت با ذرت دانه ایهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
49دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سرعت ظهور برگ و نمو زایشی علف هرز تاج خروس در واکنش به شدت تشعشع طول روز و کیفیت نور در شرایط محیطی کنترل شدههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
50دریافت فایل PDF مقالهسنجش کارایی سه مدل تجربی در پیشگویی آفت عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروسهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های کمی رشد ذرت دانه ای و علف هرز تاج خروس در شرایط رقابتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم و زمان سبز شدن تاج خروس بر تجمع ماده خشک و اجزای عملکرد ذرت دانه ایهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای زیستی و مالچ پلاستیک سیاه برکنترل علفهای هرز در زراعت کدوی داروییاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
54دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تاریخ کاشت و منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه تاج خروس (Amaranthus hypochondriacus)دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
55دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت زراعی بر شاخص های تنوع گونه ای بانک بذر علف های هرز در یک منطقه نیمه خشک از استان قزویندومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1394
56دریافت فایل PDF مقالهتنوع بانک بذر علف های هرز تحت تأثیر تناوب زراعی در منطقه ی آبیک قزویندومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1394
57دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد علوفه تاجخروس زراعی (.Amaranthus hypochondriacus L)دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1394
58دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی گیاه مرزه تحت تنش شوریاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
59دریافت فایل PDF مقالهChallenges towards mechanization of Okra farmsکنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی1394
60دریافت فایل PDF مقالهکارایی مصرف انرژی در باغ های پسته (رقم فندقی) استان کرماناولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
61دریافت فایل PDF مقالهتاثیر امواج فراصوت بر شکست خواب و ویژگی های جوانه زنی بذرخارشترنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
62دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیلیکات پتاسیم، کلسیم کلرید و نانو سیلیس بر پاسخ صفات مورفولوژیک ذرت شیرین به رژیم های آبیاریهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست1397
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سودمندیهای کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) وبامیه (Abelmoschus esculentus) تحت تاثیر ورمی کمپوست و اورهدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
64دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کشت مخلوط و کود ارگانیک روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین ( Zea (mays var. Saccharata و بامیه (Abelmoschus esculentus)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
65دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی مخمر Saccharomyces cerevisiae و کود زیستی نیتروکسین برفعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنولی و قندهای محلول استویاهمایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی1398
66دریافت فایل PDF مقالهعملکرد اقتصادی و ویژگی های مورفولوژیک گیاه دارویی- صنعتی استویا تحت تاثیر نیتروکسین و محلول پاشی مخمر نانهمایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی1398
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیلیکات پتاسیم، کلسیم کلرید و نانو سیلیس بر پاسخ صفات مورفولوژیک ذرت شیرین به رژیمهای آبیاریدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398
68دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی مخمر برصفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد دو رقم ذرت دانه ایشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398

مقالات مجید آقاعلیخانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طول دوره های کنترل و تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکردکلزای پاییزه(Brassica napus L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر راهبردهای مدیریتی نیتروژن و کود زیستی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت هیبرید سینگل کراس 704فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکردفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به منظور تولید بیودیزلفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای زیستی فسفاته بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای (سینگل کراس 704 ) در شرایط تنش کم آبیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد اقتصادی و درصد قند ذرت شیرینفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه درکشت مخلوط نخود سیاه و جوفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی برصفات جوانه زنی بذرهای ده اکوتیپ یونجه چند سالهMedicago sativa Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کمپوست کود دامی غنی شده با مقادیر مختلف زیولیت بر کارآیی علف کش تریفلورالین در کنترل علف های هرز آفتابگردان تحت رژیم های مختلف آبیاریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به مولفه های اصلی برای صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در تعدادی از ژنوتیپ های خلر (Lathyrus sativus)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهکارایی مصرف نور ارقام برنج در سیستم های کشت مستقیم و نشایی در وضعیت تداخل با علف های هرزفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
14دریافت فایل PDF مقالهاثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎فصلنامه به زراعی کشاورزی1397
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای کودی و رژیم های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی های کیفی دانه آفتابگردانفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
16دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات کمی و کیفی علوفه اسپرس (Onobrychis viciifolia) تحت رژیم های مختلف آبیاری و تغذیه ایفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزهدوفصلنامه چغندرقند1386
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره ای در شمال خوزستاندوفصلنامه چغندرقند1385
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیستم های مختلف تغذیه ای (شیمیایی، آلی و تلفیقی) بر عملکرد و کیفیت علوفه سه لاین خلر (Lathyrus sativus L)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
20دریافت فایل PDF مقالهاثر نانو سیلیس و تبوکونازول روی برخی صفات فیزیولوژیکی، رشد و عملکرد شکر سفید چغندرقند تحت تنش خشکیدوفصلنامه چغندرقند1398
21دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه دو اکوتیپ‎ گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.)فصلنامه علوم زراعی ایران1398
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرجفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1397
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کلزای پاییزهفصلنامه علوم آب و خاک1387
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم و یک لاین ماش سبز [Vigna radiate (L.) Wilczek] در منطقه کرج فصلنامه علوم آب و خاک1384
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کلزای پاییزهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم و یک لاین ماش سبز [Vigna radiate (L.) Wilczek] در منطقه کرج دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1384
27دریافت فایل PDF مقالهعملکرد کمی و کیفی کنگرفرنگی (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) تحت تاثیر تراکم بوته و رقابت علف های هرزمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1398
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و ترکیب های آن در شرایط زراعی و رویشگاه طبیعی در استان قزوینمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
29دریافت فایل PDF مقالهپاسخ عملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهرمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
30دریافت فایل PDF مقالهعملکرد رویشی و اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) تحت تاثیر ورمی‎کمپوست و رقابت تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench))مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
32دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی و محلول پاشی آهن و منگنز بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی علوفه ماش سبز (Vigna radiata L.) تحت تنش کم آبی مجله فرآیند و کارکرد گیاهی1397

طرح های پژوهشی مجید آقاعلیخانی

تاریخ ایجاد رزومه: 29 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 514 بار

نمودار سالانه مقالات مجید آقاعلیخانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مجید آقاعلیخانی

استان: تهران شهر: تهران

به اشتراک گذاری صفحه مجید آقاعلیخانی

کلیدواژه های مهم در مقالات مجید آقاعلیخانی

پشتیبانی