ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای اسکندر زند

Eskandar Zand

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186340)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
نائب رئیس کنفرانس
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی اسکندر زند در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
نائب رئیس کنفرانس

مقالات اسکندر زند در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکیفیت آب عاملی موثر در افزایش کارایی مصرف علف کش و کاهش مصرف آن هااولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست1385
2دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای اکولوژیکی زراعی تراریخته مقوم به علف کشکنگره بین المللی اخلاق زیستی1384
3دریافت فایل PDF مقالهاثر رقابت تاج خروسبر تعداد غلاف سه رقم سویاهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه وتوانایی رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus L.) و علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.)اولین همایش ملی دانه های روغنی1388
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر چهار الگوی مختلف کاشت بر کاهش مصرف علف کش ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در ذرت(zea maizاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کنترل تلفیقی علف های هرز در زراعت پایدار ذرتاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تون رقابتی 11 رقم از ژنوتیپ های گندم مناطق سرد کشور نسبت به علف هرز سلمهترههمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برهمکنش کیفیت آب و علفکش گلیفوسیت بر کنترل علف های هرزاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان تلفیق روشهای شیمیایی و غیرشیمیایی در کاهش مصرف علف کشهای مزارع چغندرقندهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش مصرف علف کش بر بیوماس گل جالیز و سیب زمینی در تاریخ کاشت های مختلفهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان مصرف علفکش بر علفهای هرز، مورفولوژی و عملکرد گندمهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه زنی بذور توده‏های مختلف خردل وحشی(.(Sinapis arvensis Lاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر نیتروژن و علف کش بر وزن خشک علف های هرز پهن برگ و عملکرد سیب زمینی در منطقه جیرفتهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای زراعی عدم استفاده ازعلفکش برای کنترل علفهای هرزگندمدومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
15دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی نقطه بحرانی رقابت نوری بین سیب زمینی و سلمه تره و تاج خروسیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربقایای علف کش نیکوسولفورون و تنش خشکی برروی جوانه زنی بذرذرتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زمان مصرف علف کشهای هورمونی درمزارع گندمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان اختلاط علفکش نیکوسولفورون با برومایسید آ ام درذرتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کاهش میزان مصرف علف کش به وسیله مدیریت کود نیتروژن درمزارع ذرت(Zea mays L.یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرنحوه اختلاط علفکش ترفلان با خاک و تاخیرزمانی اختلاط درکنترل علفهای هرز گلرنگیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهاثرالگوی کشت و تراکم ذرت(Zea mays L.) برروی زادآوری علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus Lیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان رقابتی 11 رقم ازژنوتیپهای گندم مناطق سردکشورنسبت به علف هرزچاوداریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهپی جویی توده های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur مقاوم به علف کش فنوکساپروپ پی اتیل درمزارع گندم استان خوزستانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رقابت ارقام گندم Triticum aestivum با یولاف وحشی Avena lodoviciana با استفاده از شاخص های رقابتیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده ازبرخی گیاهان پوششی زراعی و مرتعی درمبارزه با علفهای هرزدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتاریخ کاشت و برخی ازعلف کش های گروه سولفونیل اوره وگلایفوسیت برخصوصیات زراعی سیب زمینی درمزارع آلوده به گل جالیزدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی دز پاسخ علفهای هرز گاوزبان Anchusa sp.) قیاق Sorghum halepense و گیاه زراعی ذرت Zea mays به علف کش نیکوسولفورون در روش کاشت کف جویسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
28دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاشت مالچ زنده در مدیریت اکولوژیکی علف های هرزباغات مرکباتکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
29دریافت فایل PDF مقالهشناسایی بانک بذر علف های هرز در لوبیای محلی خمینهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
30دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکمهای دو رقم گندم بر صفات مرفولوژیکخردلوحشی در تراکمهای مختلف Sinapis arvensis.Lاولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمان و میزان کاربرد علفکش سولفوسولفورون در کنترل جودره (Hordeum spontaneum Koch) در شرایط گلخانه ایپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
32دریافت فایل PDF مقالهطراحی و مدیریت بوم نظام در کشاورزی پایدارنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف علف کش و آرایش کاشت ذرت تحت شرایط رقابت بر شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک (Zea mays L)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تداخل هوایی و زیرزمینی یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
35دریافت فایل PDF مقالهکارایی مصرف نور در تراکم ها و آرایشهای کشت مختلف ذرت در شرایط رقابت با سلمه تره (Chenopodium album L.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
36دریافت فایل PDF مقالهتوانایی رقابتی ارقام مختلف گندم در رقابت با یولاف وحشینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
37دریافت فایل PDF مقالهکارایی پهن برگ کش رایج گندم در کنترل علف های هرز پهن برگ غالب مزارع گندم استان سمناننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش های استامینا (Stamina DF) و دیورون ( Diuron DF ) در مقایسه با علف کش های رایج نیشکرنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی فرمولاسیونهای مختلف علف کش تری بنورون متیل و فنوکساپروپ پی اتیل در مزارع گندم استان خوزستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
40دریافت فایل PDF مقالهاثرات تراکم و قدرت رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا (Glycine max)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
41دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر رقابت تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم ذرت در اصفهاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آرایش فضایی کانوپی ذرت بر شاخص های رشد علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) در اصفهاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
43دریافت فایل PDF مقالهکاهش رویکرد های جدید جهانی در استفاده از علف کش ها، الگویی برای مصرف بهینه و مخاطرات علف کش ها در ایراندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی رقابتی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa) با علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف پنج نوع علف کش بر بررسی ساختار پوشش گیاهی ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز قیاق (Sorghum halepense) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های رشد برنج (Oryza sativa L.) موثر بر توانایی رقابت با علفهرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
47دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر شاخصهای رشد ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retoflexus L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
48دریافت فایل PDF مقالهاثر تداخل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر برخی از مشخصات اندامهای هوائی و زیرزمینی سویا Glycin max Lدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد زراعت مخلوط ذرت و سویادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
50دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام کلزای پائیزه در منطقه پاکدشتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
51دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد وشاخص برداشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) در منطقه پاکدشتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر رقابت علف های هرزذرتدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
53دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورونسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات عملکرد تحمل به علف هرز و تراکم پذیری برخی ارقام گندم در طی 50 سال اخیرهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمان های مختلف مصرف علف کش توفوردی بر عملکرد دانه گندم و تعداد علف های هرزهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
56دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی ریسک علف کش های مصرفی در ایرانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر رقابت علف های هرز ذرتهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی قدرت جوانه زنی ساقه های گره دار علف هرز پوشینک دندانی (Diplachne fusca تحت تنش غرقاب ، خشکی و شوری در شرایط مزارع نیشکر خوزستانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
59دریافت فایل PDF مقالهکمی کردن اثرات زیست محیطی علف کش های مصرفی در استان های مختلف کشورهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
60دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مدییت تلفیقی علف های هرز در مزارع سیر استان ه مداناولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کىتزل علف های هرز بر خصوصیات کمی و کیفی عملکرد سیر سفید همداناولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
62دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکشت محصولات تابستانه و روشهای خاکورزی روی علفهای هرز گندم در استان خوزستاناولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
63دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز گندم اراضی کشاورزی خوزستان با استفاده ازGISاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
64دریافت فایل PDF مقالهکنترل علف هرز یولاف وحشی(Avena ludoviciana.L)مقاوم، با استفاده از روش های تلفیقی وکاهش علفکشها در استان خوزستاناولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
65دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر متری بوزین تولید داخل با نمونه چینی و آلمانی در کنترل تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) در مزرعه سیب زمینی(Solanum tuberosum)اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش متری بوزین در کنترل علف های هرز مزرعه سیب زمینی وپی جویی مقاومت برخی علف های هرز به آناولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاًثیر آرایش کاشت و تراکم ذرت بر کنترل علف های هرز ذرت رقم سینگل کراس 704اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاًثیر تراکم و الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاًثیر تراکم و الگوهای مختلف کاشت بر صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
70دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر سموم علفکش و سویههای مختلف میکوریزا بر ویژگیهای بلال ذرت (Zea mays L. Var. S.C. 704)اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم در شرایط رقابت با علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua L.)دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
73دریافت فایل PDF مقالهمقایسه علف کشهای پیش وپس رویشی بر کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در مزارع سیب زمینیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی ماده افزودنی کود اساید همراه با علفکشهای تاپیک و گرانستار به منظور کنترل علفهای هرز مزارع گندمدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و توزیع و تجمع ماده ی خشک در تشکیل عملکرد دانه در دو رقم ذرت فجر (KSC260) و دهقان (KSC400)پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه عملکرد دانه با برخی صفات مورفولوژیک در ارقام مختلف ذرت دانه ای (.Zea mays L)پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی دو علف کش لنتور و دیالانت سوپر در کنترل علف های هرز پهن برگ مزارع گندمسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش متریبوزین ( سنکور) در کنترل علف های هرز گندم در استان خوزستانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
79دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکشتهای تابستانه (برنج، ماش،کنجد و ذرت) روی فلور و تراکم علفهای هرز مهم گندم استان خوزستانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم Triticumeasativum و علف های هرز در منطقه گیلاونددومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات1396
81دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از اختلاط روغن گیاهی امولسیون شده با علفکش جهت کنترل علف های هرز مزارع گندمششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
82دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات جوانه زنی و خواب بذر در اکوتیپ های مختلف سس زراعی (Cuscuta campestris Yuncker)ششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت علف هرز چچم (Lolium rigidum) به علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و پینوکسادنششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و شاخص برداشت ذرت (Zea mays L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (retroflexus Amaranthus) و ارزن (Panicum miliaceum) در سطوح مختلف کود نیتروژنششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
85دریافت فایل PDF مقالهپی جویی علف هرز چچم (Lolium rigidium) مقاوم به علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و پینوکسادن در مزارع گندم استان خوزستان به روش زیست سنجی بذرششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مزارع گندم آلوده به علف هرز چچم (Lolium rigidium) مشکوک به مقاومت به علف کش های بازدارنده ACCase در استان خوزستانششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مواد افزدونی بر کارایی علف کش تریبنورون متیل در مهار علف های هرز گندم در مشهدششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل حضور علف های هرز در مزارع گندم استان اصفهانششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش اورست (فلوکاربازون سدیم) در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندمششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
90دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر کاتیون های منیزیم و سدیم بر کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)ششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان افزایش کارایی علف کش توتال و آپیروس در کنترل علف هرز جودره از طریق زمان مصرف علف کش و افزایش تراکم گندمششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی ماده افزودنی کوداساید در کنترل علف های هرز مزارع گندم کرجششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افزایش ماده کداساید Codacide به علف کش ها بر روی عملکرد گندمهفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1396
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر درجه حرارت های مختلف بر شاخص های جوانه زنی بذر علف مورچهCressa cretica در مناطق پسته کاری رفسنجاندومین همایش ملی پسته ایران1397
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شکست خواب و جوانه زنی در بذور علف مورچهCressa creticaدر مناطق پسته کاری رفسنجاندومین همایش ملی پسته ایران1397
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی اکوفیزیولوژی جوانه زنی علف هرز انگلی سس زراعیچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خراش دهی با اسید سولفوریک بر شکست خواب و جوانه زنی بذر علف هرز انگلی سس (Cuscuta campestris Yuncker)چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
98دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تلفیقی کنترل سس زراعی با استفاده از روش کشت نشائی و کاربرد علفکش های پس رویشی در زراعت جغندرقندچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش کشت نشائی و کاربرد علف کش های پس رویشی بر خصوصیات کیفی چغندرقند آلوده به انگل سسچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
100دریافت فایل PDF مقالهتاثیر وزن کورم و عمق کاشت، بر درصد سبز شدن گلایول وحشی (Gladiolus segetum)پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
101دریافت فایل PDF مقالهDifference in Response of Weeds to Effects of Hard Water on Glyphosate Efficacyپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی شایستگی نسبی بیوتیپهای چچم یکساله (.Lolium rigidum L) حساس و مقاوم به علف کش کلودینافوپ- پروپارژیل: جوانه زنی در عمق های مختلفچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ توده های مقاوم و حساس علف هرز خونی واش معمولی (Phalaris minor) به دزهای مختلف علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون+ایمن کننده مفن پایردی اتیل از دو استان کشورچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399
104دریافت فایل PDF مقالهاولین گزارش بروز مقاومت به علف کش مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل + ایمن کننده مفن پایردی اتیل (آتلانتیس OD ٪(2/1 در یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) در مزارع گندم استان البرزشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
105دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت در جمعیت علف هرز چچم یکساله (Lolium rigidium) به علف کش مزوسولفورون +یدوسولفورون (آتلانتیس) در یک مزرعه گندم استان تهرانشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
106دریافت فایل PDF مقالهتأثیر علف کش متریبوزین بر پارامتر فلورسنس کلروفیل توده های مقاوم و حساس دُرنه (Echinochloa colona (L.) Link)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تلفیق روشهای غیر شیمیایی کنترل بر تراکم علفهای هرز گندم پاییزه ( Triticum aestivum)همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی قدرت جوانه زنی ساقه های گره دار علف هرز پوشینک دندانی (Diplachne fusca) تحت تنش غرقاب، خشکی و شوری در شرایط مزارع نیشکر خوزستانپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
109دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های مختلف کشت ذرت بر کنترل علف های هرز در ذرت دانه ایپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
110دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مدیریت تلفیقی بر کنترل علف های هرز مزارع ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
111دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی چند علفکش جدید در کنترل زود پس رویشی علف هرز سوروف (Echinochloa colonum) در مزارع نیشکرپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل ارقام گندم در مراحل مختلف رشد به کاربرد علف کش متسولوفورون متیل + سولفوسولفورونپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش جوخودرو (.Hordeum vulgare L) به علف کش سولفوسولفورون در شرایط گلخانه ایپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی مواد افزودنی مختلف روی کارآیی علفکش نیکوسولفورون در مزارع ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر اختلاط پهن برگ کش های کاربردی در مزارع گندم با کودهای ریز مغذی بر علف های هرز پهن برگ و عملکرد گندمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
116دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی با باریک برگ کش های رایج مزارع گندمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
117دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی علف کش های ثبت شده در مزارع ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
118دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان اختلاط دو علف کش اولتیما و برومایسید ام آ در کنترل علف های هرز ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
119دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی علف کش فورامسولفورون + یدوسولفورون + سیفنر ایزوگزادیفن (مایسترادی) با علف کش های ثبت شده مزارع ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مقاومت خردل وحشی استان خوزستان به علف کش هاپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کاربرد برخی از علف کش ها در ارقام مختلف جو زراعی (Hordeum vulgar)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
122دریافت فایل PDF مقالهتأثیر الگوهای متفاوت کاشت ذرت (.Zea mays L) و مقادیر علف کش فورام سولفورون بر بیوماس علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
123دریافت فایل PDF مقالهکنترل ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و خاکشیر تلخ (Sisymbrium irio) علف کش های تریاسولفورون+ دایکامبا و توفوردی+ دایکامبا در گندمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
124دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع نازل در کارایی ریمسولفورون + نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
125دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کارآیی علف کش مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل+ مفن پایر(آتلانتیس) درکنترل یولاف وحشی ( Avena ludoviciana.L) به وسیله روغن های گیاهیپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دز و زمان مصرف علف کش های آپیروس و توتال بر علف هرز جو دره در مزارع گندم استان قمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
127دریافت فایل PDF مقالهتشخیص مولکولی مکانیزم مقاومت در بیوتیپ های مقاوم چچم (.Lolium rigidum L)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از دوزهای کاهش یافته سموم علف کش در مبارزه زودپس رویشی با علف های هرز مزارع کشت جدید نیشکرپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات ریخت شناسی دوازده جمعیت گل جالیز مصری در ایرانپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
130دریافت فایل PDF مقالهارتباط بانک بذر و فلور واقعی علف های هرز در دو مرحله فنولوژیکی لوبیای محلی خمیندومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392

مقالات اسکندر زند در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهNon Chemical Management of Weeds Effects on Forage Sorghum Productionمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1392
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی تعدادی از علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز و استولاکتاز سینتاز در کنترل علف هرز یولاف وحشی Avena ludovicianaدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علفکشهای گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علفهای هرز سوروف و گاوپنبهفصلنامه حفاظت گیاهان1395
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین روابط علی بین صفات مورفوفیزیولوژیک موثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف وحشیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف علف کش متری بیوزین و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)، ذرت (Zea mays L.)و برنج (Oryza sativa L.) در طی چند دهه اخیر در ایرانفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
8دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تلفیقی علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) در مزارع گندم در شرایط هیرم کاریفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
9دریافت فایل PDF مقالهاثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علف کش فورام سولفورون (اکوییب)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش برخی گیاهان کشت شده در تناوب با گندم نسبت به بقایای علفکش های سولفونیل اوره در استان خوزستانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار جوامع و ترکیب گونه ای علف های هرز در مزارع گندم آبی (Triticum aestivum L.) استان خراسان جنوبیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1391
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره کش های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کود آلی و تاثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آنفصلنامه حفاظت گیاهان1390
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عوامل محیطی بر روی جوانه زنی و سبز شدن سس شرقی (Cuscuta monogyna Vahl)فصلنامه حفاظت گیاهان1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی موثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus)فصلنامه حفاظت گیاهان1390
16دریافت فایل PDF مقالهپاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ایفصلنامه حفاظت گیاهان1390
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر روش های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف های هرز در راستای کاهش مصرف علف کش ها در چغندرقندفصلنامه حفاظت گیاهان1390
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرزفصلنامه حفاظت گیاهان1391
19دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل گونه های مختلف جو وحشی (Hordeum spp.) به زمان مصرف و مقدار مصرف علف کش سولفوسولفورونفصلنامه حفاظت گیاهان1391
20دریافت فایل PDF مقالهاثر رقابت تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویافصلنامه حفاظت گیاهان1391
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانهفصلنامه حفاظت گیاهان1392
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارآیی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبهفصلنامه حفاظت گیاهان1393
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی علف کش مایستر- ادی (فورام سولفورون+ یدوسولفورون + ایزوگزادیفن) در کنترل علف های هرز مختلف مزارع ذرت دانه ای کرج، جیرفت و فارسفصلنامه حفاظت گیاهان1393
24دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کارایی علف کش مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل+ مفن پایر(آتلانتیس) در کنترل یولاف وحشی(L.Avenaludoviciana)بوسیله روغن های گیاهیفصلنامه حفاظت گیاهان1393
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارآیی مدیریت شیمیایی علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاو پنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) در شرایط گلخانه ایفصلنامه حفاظت گیاهان1393
26دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجینفصلنامه حفاظت گیاهان1394
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبهفصلنامه حفاظت گیاهان1394
28دریافت فایل PDF مقالهاثر تداخل علف هرز خردل وحشی بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام مختلف کلزافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهردیابی مولکولی مقاومت توده های چچم(Lolium rigidum) استان فارس به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات به روشdCAPSفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزایش غلظت دیاکسیدکربن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط رقابت با علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرتZea mays Lدر شرایط رقابت با تراکم های مختلف علف های هرز تاج خروس ریشه قرمزAmaranthus retroflexus L و ارزنPanicum miliaceum Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل ژنوتیپهای سیب زمینی Solanum tuberosum L. به تنش کم آبیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
33دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی تعدادی از علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز و استولاکتاز سینتاز در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1390
34دریافت فایل PDF مقالهتنوع خفتگی و جوانه زنی بذر اکوتیپ های سس زراعی (Cuscuta campestris Y.) و قدرت تهاجمی اکوتیپ ها در چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1395
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات بازدارندگی نمک های مختلف بر کارایی علف کشت وفوردی در کنترل علف جارو Kochia scoparia L. و تاج خروس ریشه قرمزAmaranthus retroflexus L.فصلنامه حفاظت گیاهان1398
36دریافت فایل PDF مقالهبهبود رشد و عملکرد گندم در رقابت با علف های هرز در حضور قارچ میکوریزدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1398
37دریافت فایل PDF مقالهمقاومت علف های هرز باریک برگ مشکل ساز در مزارع گندم کشور به علف کش کلودینافوپ پروپارژیلفصلنامه علوم محیطی1388
38دریافت فایل PDF مقالهزیست سنجی بذر و آنزیم ACCase به منظور مطالعه مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به بازدارنده های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات(APP)فصلنامه علوم محیطی1387
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع توده های یولاف وحشی مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل درجنوب غربی ایرانفصلنامه علوم محیطی1386
40دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل EIQ در ارزیابیاثرات زیست محیطی علف کش ها در اکوسیستم های زراعی گندم در کشورفصلنامه علوم محیطی1383
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های سس زراعی (Cuscuta campestris Yunker)با استفاده از نشانگرهای مولکولی و پروتئینیفصلنامه علوم محیطی1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باقیمانده تعدادی از علف کش های سولفونیل اوره بر آفتابگردان (Helianthus annuus) و پنبه (Gossypium hirsutum)فصلنامه علوم محیطی1391
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت سوروف (Echinochloa spp.) به برخی علف کش های رایج در شالیزارهای ایرانفصلنامه علوم محیطی1390
44دریافت فایل PDF مقالهپایش علفهای هرز مقاوم به عل فکش در ایرانفصلنامه علوم محیطی1389
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت توده های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در استان فارسفصلنامه علوم محیطی1388
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش آترازینفصلنامه علوم محیطی1387
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف ماده افزودنی سیتوگیت و علف کش کلریدازون +فن مدیفام بر عملکرد و اجزاء عملکرد چغندر قندفصلنامه علوم محیطی1386
48دریافت فایل PDF مقالهکارائی مصرف آب و بهره وری آب در ژنوتیپ های سیب زمینی تحت تنش کم آبیفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1395
49دریافت فایل PDF مقالهمدیریت زراعی علف های هرز مزارع گندم با تاکید بر یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) و خاکشیر (Descurainia sophia ( L.) Schur)فصلنامه تحقیقات غلات1395
50دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی پتانسیل عملکرد و خلاء عملکرد گندم آبی در ایرانمجله تولید گیاهان زراعی1398
51دریافت فایل PDF مقالهمکانیسم تحمل ارقام گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) به رقابت یولاف وحشی (Avena lodoviciana)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
52دریافت فایل PDF مقالهواکنش توزیع مجدد مواد فتوسنتزی ارقام گندم نان بهاره در تراکمهای مختلف یولاف وحشی دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اختلاط برخی علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase) با کود مایع پرولکس بر خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)دوفصلنامه پژوهش های زعفران1395
54دریافت فایل PDF مقالهاثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1398
55دریافت فایل PDF مقالهعملکرد پتانسیل گندم آبی (Triticum aestivum L.) و تأثیر صفات گیاهی بر آن در شرایط اقلیم کنونی و آینده در سراسر ایرانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 19 فروردین 1399 - تعداد مشاهده 1559 بار

نمودار سالانه مقالات اسکندر زند طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با اسکندر زند


به اشتراک گذاری صفحه اسکندر زند

کلیدواژه های مهم در مقالات اسکندر زند

پشتیبانی