آقای دکتر علی حیدرزاده

Dr. ALi Heidarzadeh

Researcher ID: (451057)

8
12
4
3
2
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب پیشرفت‏ های مدلسازی گیاهان زراعی در کشاورزی پایدار (جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان) - 1401 - فارسی
  • کتاب تاج خروس - یک محصولی امیدوار کننده در آینده (جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان) - 1400 - فارسی
  • پایان نامه پاسخ زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss) به بهبود دهنده‌‌های شیمیایی، آلی و زیستی خاک تحت تنش کم‌آبی (دانشگاه تربیت مدرس) - 1400 - فارسی
  • پایان نامه تأثیر کشت مخلوط بر تولید ارگانیک ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) و بامیه (Abelmoschus esculentus) (دانشگاه تربیت مدرس) - 1395 - فارسی

تحصیلات تخصصی