کنفرانسهای برگزار شده انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تاکنون 6 کنفرانس توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران به صورت زیر است:

اعضای انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران (18 عضو)

سجاد احمدی دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مرکز بین المللی بندر انزلی
مصطفی خمر دانشجوی دکتری تخصصی
حسن مدرس زاده دکترای فیزیولوژی گیاهی
شهرام مهری استادیار
حمیدرضا بلوچی
مجید قنبری پسا دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی
رقیه صلحی خواجه مرجان کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی (AREEO)
محمدرضا زرگران خوزانی دانشجوی دکتری اگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی
یگانه شفیعی دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گیلان
حمیده شیروانی سرخسی
ملیحه جهانی دکترای تخصصی زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نیلوفر آقایی پور دانش آموخته دکترای زراعت
حامد افلاطونی دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک و به‌نژادی
یاسین محمدی
علی حیدرزاده
رضا صورتی زنجانی دکتری زراعت
وحید جوکارفرد دکتری ژنتیک
حشمت امیدی استاد تمام دانشگاه شاهد

اگر شما هم عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.